Головна > Наукова діяльність > Наукові видання  
КрНУ


Шановні викладачі, аспіранти та студенти!

До Вашої уваги пропонуються інформаційні інструменти для визначення індексу цитування наукових публікацій та  імпакт-фактора журналів. Тут Ви також знайдете інформаційні ресурси для пошуку наукових статей, журналів та баз даних за цікавими Вам тематиками.

» Перелік українських фахових друкованих та електронних видань

» Перелік українських фахових видань з імпакт-фактором

» Перелік наукових видань Російської Федерації у базі даних SCOPUS, 2015

» Перелік українських фахових видань у базі даних SCOPUS, 2015 >>>

» Перелік українських фахових видань у базі даних THOMPSON ISI >>>

» Як опублікувати статтю у закордонному виданні

» Перелік наукових видань Російської Федерації у базі даних SCOPUS, рекомендованих для розміщення публікацій >>>

» Перелік наукових видань Російської Федерації у базі даних THOMPSON ISI >>>

» Імпакт-фактори деяких російських наукових журналів >>>

Перелік закордонних наукових високорейтингових журналів, у яких можуть бути опубліковані наукові результати дисертації на на здобуття вченої ступені доктора і кандидата наук:

» Гуманітарні науки

» Соціально-політичні та економічні науки науки

» Технічні та природничі науки

» Імпакт-фактори закордонних журналів (дані Journal Citation Reports Science Edition и Journal Citation Reports Social Science Edition)

Фізика
Хімія
Кібернетика
Математика
Машинобудування
Геологія
Енергетика
Електротехніка. Електроніка
Соціальні та гуманітарні науки
Економіка
Мовознавство
Освіта

» Лінки на світові рейтингові таблиці:
www.thomsonreuters.com/products_services/scientific/Journal_Citation_Reports
www.scimagojr.com/journalrank.php
http://www.scimagojr.com/countryrank.php

» Всесвітньо визнані інструменти для визначення індексу цитування та імпакт-фактора:

Реферативна база Scopus. Бібліографічна і реферативна база даних Scopus є однією зі складових інтегрованого науково-інформаційного середовища SciVerse. Scopus - мультідисциплінарна, одна з найпотужніших в світі реферативних баз наукової періодики з технічних, медичних та гуманітарних наук, яка індексує понад 22000 наукових журналів, матеріалів конференцій та серіальних книжкових видань, у тому числі понад 300 російських та 37 українських. Розробником та власником SciVerse Scopus є видавнича корпорація Elsevier. База даних Scopus доступна на умовах передплати через веб-інтерфейс. Див. докладніше про ELSEVIER та Scopus - Інструкція для користувача (рос. мовою).

Journal Citation Reports® - система об'єктивного оцінювання і порівняння провідних світових науково-дослідних журналів шляхом складання статистики їхнього цитування та кількості публікацій практично за всіма галузями природничих, соціальних та прикладних наук.

Journal Citation Reports допомагає виявити найбільш впливові видання в окремій галузі науки завдяки наданню інформації про видання з найбільшим цитуванням та імпакт-фактором, найбільш очікувані та популярні статті, представленню данних для порівняльного аналізу.

JCR аналізує понад 7600 журналів за 220 дисциплінами, які публікуються 3300 видавництвами по всьому світу.

JCR має два видання:
- JCR Science Edition: містить дані більш ніж з 5900 журналів за 171 тематичним напрямком;
- JCR Social Sciences Edition: більш, ніж 1700 журналів за 55 тематичними напрямками.

Web of Science- найавторитетніша у світі аналітична й реферативна база даних журнальних статей з щотижневим оновленням. Видавник: Thomson Reuters, платформа ISI Web of Knowledge.

Science Citation Index Expanded (SCI)- понад 8000 журналів у галузі природничих природничих, технічних та медичних наук. Глибина архіву - з 1945 г.

Social Science Citation Index (SSCI) - близько 3000 журналів з економічних та соціальних наук. Глибина архіву - з 1956 г.

Arts And Humanities Citation Index (A& HCI) - понад 1400 журналів з гуманітарних наук. Глибина архива -
1975 г.

Web of Knowledge - сервіс індексування цитувань та пошуку наукових статей від Thomson Reuters. Оцінювання результативності наукової діяльності вчених відбувається за рядом наукометричних показників, таких, як кількість публікацій, кількість цитувань, індекс Хирша ( h-індекс) та ін. Показники підраховуються лише для англомовних статей.

eLiBRARY

Найбільша російська наукова електронна бібліотека, яка містить понад 2500 науково-технічних видань, у тому числі у відкритому доступі, реферати та повні тексти понад 14 млн наукових статей та публікацій. Бібліотека інтегрована з Російським індексом наукового цитування (РІНЦ), який використовується ВАК РФ.
КрНУ