Перелік

Перелік
державних та загальноакадемічних форм підтримки молодих учених

ПРЕМІЇ

Назва премії

Кількість

Розмір (тис.грн.)

Орієнтовні терміни проведення конкурсу

Щорічні премії Президента України для молодих учених

Положення про щорічну премію Президента України
для молодих учених
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=779/2000

Порядок оформлення

http://www.kdpu-nt.gov.ua/main/publication/content/469.htm

40

20

січень–лютий

Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок

Інструкція про порядок висунення, оформлення та представлення праць на здобуття щорічних Премій Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок  від 12 березня 2008 року №

http://www.youngpeople.nas.gov.ua/contests/awards/VR/Documents/
instruction.pdf

ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про Премію Верховної Ради України найталановитішим
       молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних
             досліджень та науково-технічних розробок

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=775-16

20

20

лютий–березень

Премія Кабінету Міністрів України за особливі досягнення
молоді у розбудові України

ПОСТАНОВА та положення про Премію Кабінету Міністрів
України за особливі досягнення молоді у розбудові України

(Постанова КМУ від 21 листопада 2007 р. N 1333)

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg
=1333-2007-%EF

60 [1]

2,15 [2]

лютий–березень

Премії НАН України молодим ученим та студентам вищих
навчальних закладів за кращі наукові роботи

14

3

грудень

[1] За наукові досягнення призначається 10 премій Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України

[2] розмір премії становить 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, станом на 01.01.09 це відповідає 2150 грн.

СТИПЕНДІЇ

Назва стипендії

Кількість

Розмір (грн./міс)

Орієнтовні терміни проведення конкурсу

Стипендії Президента України для талановитих
молодих учених

(призначають молодим ученим-кандидатам наук та аспірантам)

Положення про стипендію

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=582-94-%EF

Постанова про збільшення розміру стипендій

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=757-2008-%EF

300

900

Конкурс на поточні вакансії проходить двічі на рік: у квітні та жовтні

Іменні стипендії Верховної Ради України
для найталановитіших молодих учених

(призначають молодим ученим, які є докторами наук,
або докторантами чи здобувачами наукового ступеню
доктор наук і пройшли захист/представили роботи до спеціалізованих вчених рад)

Положення про стипендію

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=774-16

30

2 000

Квітень-травень

Стипендії НАН України для молодих учених

320

720

Конкурс на поточні вакансії проходить двічі на рік: у квітні та жовтні

ГРАНТИ

Назва гранту

Кількість

Макс. розмір гранту
(тис. грн.)

Орієнтовні терміни проведення конкурсу

Гранти Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених

(призначають молодим ученим-кандидатам наук (віком до 30 років), докторантам (віком до 33 років) та докторам наук (віком до 35 років))

Положення про гранти

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1210%2F2002

Умови конкурсу

77

90

січень-лютий

Гранти Президента України для обдарованої молоді

Положення про гранти

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=945%2F2000

60

75

Березень-квітень

Гранти НАН України на реалізацію проектів
науково-дослідних робіт молодих учених НАН України

100

54

квітень-травень кожні два роки