З М І С Т

 

Титульна сторінка

2

Медико-геологічні проблеми дослідження та геолого-економічної оцінки родовищ підземних вод.

Рудько Г.І., Нецький О.В.

           

 

9

Алгоритм управління екологічною безпекою регіону в умовах інтенсивного техногенного сейсмічного навантаження.

Шмандій В.М., Бредун В.І.

 

 

13

Ресурсозберігаючі технології водокористування в енергетиці та промисловості.

Шаблій Т.О., Гомеля М.Д.

 

17

Критерии технической, экологической и экономической оптимизации энергетических процессов

Алферов В.П.

 

 

23

Формування оптимальних заходів із забезпечення екологічної безпеки перевантаження

шкідливих рідин у портах.

Тимченко І.В.

 

 

27

Можливості екологічно безпечного використання мінеральних добрив.

Мальований М.С., Гавриляк М.Я., Недаль Хусейн Аль Хасанат

 

31

Визначення екологічного збитку від аварії на артскладі.

Сидоренко В.Л., Азаров С.І.

 

38

Синтетичні складові харчових продуктів як чинник формування канцерогенно-екологічного ризику.

Гученко М.М., Козловська Т.Ф.

 

 

43

Аналіз водокористування в Україні на відповідність сталим підходам.

Сокол Л. М., Підліснюк В.В.

 

49

Извлечение простых веществ из отходов производства полупроводниковых соединений.

Гаврилюк Ю.Н., Хасанов А.Т., Залесов М.Д., Калашник О.Н.

 

 

56

Про можливий спосіб очищування дніпровських водосховищ від ціанобактерій.

Єлізаров О.І., Єлізаров М.О.

 

 

60

Покращення екологічних характеристик автомобільних палив шляхом вилучення сірковмісних сполук природними сорбентами

Заславський О.М., Кустовська А.Д.

 

 

64

Влияние АЭС на екосистему

Пузанков А.С.

 

68

Структурна організація мезо-, гігро- та гідрофітних угруповань у підзоні північних степів

Тихоступ В.В., Ісаєнко В.М.

 

 

70

Розрахунок процесу біологічного очищення міських стічних вод за допомогою математичних моделей з урахуванням структури потоків

Святенко А.І., Корнійко Л.М.

 

 

77

Влияние атомной енергетики на экологическую безопасность регионов при строительстве АЭС

Шарапов Р.В.

 

 

81

Оцінка впливу діяльності поліграфічних підприємств на атмосферу м. Черкаси на прикладі ЗАТ "Графія України"

Ящук Л.Б., Коломієць О.А.

 

 

85