Головна КрНУ > Науково-виробничий журнал "Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва"  
Головна Тематичні рубрики Архів номерів Редакційна рада Правила і умови публікації Контакти

Науково-виробничий журнал "Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва"

СКЛАД РЕДАКЦІЙНОЇ РАДИ

ДРАГОБЕЦЬКИЙ Володимир В'ячеславович

 

Біографічна довідка
Дата народження - 09 квітня 1953 року. Контактні дані: тел. (05366) 31100; e-mail: vldrag@kdu.edu.ua

Освіта: Закінчив у 1977 році Національний аерокосмічний університет "ХАІ" за спеціальністю "Виробництво літальних апаратів" та отримав кваліфікацію "інженер-механік"; у 1983 році закінчив аспірантуру де у 1983 році захистив дисертацію на здобуття ученого ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.07.13 - технологія виробництва літальних апаратів та двигунів; у 1989 році присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника, у 2002 році закінчив докторантуру у Кременчуцькому державному політехнічному інституті; у 2004 році у Східноукраїнському національному університеті ім. В.Даля захистив дисертацію на здобуття ученого ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.03.05 - процеси і машини обробки тиском на тему "Развитие научных основ технологии изготовления методами обработки взрывом изделий из слоистых композиций".У 2004 році отримав вчене звання доцента по кафедрі технології машинобудування, а в 2005 році присвоєно вчене звання професор по кафедрі технології машинобудування.

Драгобецький В. В. був нагороджений нагрудним знаком "Винахідник СРСР" ВОВР (1980), є лауреатом премії ВОВР серед молоді (1982), є переможцем Відкритого регіонального конкурсу Винахідництво-2008 в номінації "Кращий винахід" (2008), нагороджений почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2009), майстер - золоті руки з прикладного мистецтва, дипломант Міжнародних і регіональних виставок декоративно-прикладного мистецтва.
Наукові досягнення: провідний вчений у галузі обробки металів тиском. Є автором більш ніж 200 наукових публікацій, 3 монографій, 60 авторських свідоцтв, 7 патентів на винаходи.
Драгобецький В. В. є головою спеціалізованої вченої ради К 45.052.06 при Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського та членом двох спеціалізованих вчених рад, членом редакційної колегії наукового журналу "Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського". Особисто підготував десять кандидатів технічних наук, керує науковою роботою п'яти аспірантів, двох докторантів.
Основні публікації:
Черныш А.А., Прудников Г.В., Черкащенко В.Ю, Драгобецкий В.В. Применение конечно-элементных аппроксимаций в экспериментальных исследованиях процесса формовки прямолинейного рифта // Сборник научных трудов "Обработка материалов давлением". - Краматорск: ДГМА, 2013. - №2 (35). - с. 19-24.
Драгобецкий В.В., Наумова О.О., Симонова А.А. Новые технологии взрывного плакирования и упрочнения // Високі технології в машинобудуванні: зб. наук. праць. - Харків, НТУ "ХПІ", 2011. - Вип. 1(21) - С. 87-97 (фах. вид.)
Цыган Б.Г., Драгобецкий В.В. Дефектоскопия с использованием технологии ультразвуковых фазированных решеток // Международный информационный научно-технический журнал. "Вагонный парк" г. Харьков, №1/2010. с. 11-15.
Драгобецкий В.В., Пирогов Д.Л. Наумова Е.А., Елисеев В.И. Выбор методики определения энергии разрушения хрупких и пластичных материалов // Збірник наукових праць Кременчуцького державного університету: "Вісник КДУ ім. Михайла Остроградського". - Кременчук: КДПУ, 2009. - Вип. 1/2009.
Драгобецкий В.В., Коноваленко А.Д., Кондратюк С.А. Эффективные методы самопроизвольного формоизменения заготовок при виброобработке металлов давлением // Международный сборник научных трудов "Прогрессивные технологии и системы машиностроения". - Донецьк: ДНТУ, 2009. - Вип. 38. - С. 66-71.

Основні етапи науково-педагогічної діяльності у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації:
з 06.1977 р. по 03.1978 р. - інженер-технолог Уральського заводу хімічного машинобудування;
з 06.1978 р. по 07.1987 р. - інженер, старший інженер, аспірант, молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник Харківського авіаційного інституту;
з 07.1978 р. по 01.1990 р. - завідувач науково-дослідної лабораторії Всесоюзного науково-дослідного інституту вагонобудування;
з 01.1990 р. по 01.1995 р. - доцент кафедри обробки металів тиском Кременчуцького філіалу ХПІ;
з 01.1995 р. по 11.2003 р. - доцент кафедри технології машинобудування Кременчуцького державного політехнічного університету;
з 11.2003 р. по теперішній час - професор, завідувач кафедри технології машинобудування Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.