Головна КрНУ>Науково-виробничий журнал "Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва"  
Головна Тематичні рубрики Архів номерів Редакційна рада Правила і умови публікації Етика Контакти

Науково-виробничий журнал
"Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва"

ISSN 2074-1537

Науково-виробничий журнал “Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва” видається в КрНУ з 2008 року.

Виходить два рази на рік.

Відповідно до постанови президії ВАК України від 10.03.2010 р. № 1-05/2 журнал пройшов реєстрацію і внесений до Переліку фахових видань, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата технічних наук.

Журнал надсилається до провідних наукових бібліотек України, електронна версія журналу зберігається у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського. Журнал індексується у реферативному журналі та базі даних ВІНІТІ (Російська академія наук), у науковій електронній бібліотеці eLIBRARY (РИНЦ), у світовій довідковій системі «ULRICH’S PERIODICALS DIRECTORY», міжнародній науко-метричній базі даних «INDEX COPERNICUS», а також у національній базі даних «УКРАЇНІКА НАУКОВА» (реферативний журнал «ДЖЕРЕЛО»).

Журнал публікує статті, які містять нові теоретичні та практичні результати в галузі технічних наук.


Свідоцтво про державну реєстрацію серії КВ № 18770-7570 ПР від 30.01.2012 р.

Ознайомитися зі статтями, які опубліковані на сторінках журналу можна також на цьому сайті у розділі “Архів номерів”. Статті розміщені в pdf- форматі.

Автори представляють статті згідно встановленого стандарту, який публікується в кожному номері журналу у розділі “Правила оформлення статей до журналу”.

Мови публікації: українська, російська, англійська.

Більш детально про умови і правила публікації подано у розділах цього сайту “Правила і умови публікації”.

Консультації за телефоном: (5366) 3-11-13

або на e-mail: tehm@kdu.edu.ua , ipeeva31113@gmail.com