Головна КрНУ > Науково-виробничий журнал "Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва"  
Головна Тематичні рубрики Архів номерів Редакційна рада Правила і умови публікації Контакти

Науково-виробничий журнал "Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва"

СКЛАД РЕДАКЦІЙНОЇ РАДИ

Воробйов Віктор Васильович

 

Біографічна довідка

Народився у 1952 р. В 1976 р. закінчив Харківський авіаційний інститут за спеціальністю "Двигуни літальних апаратів" та отримав кваліфікацію "інженер-механік". Після розподілу працював на ПТЗ "Заря" протягом шести місяців, а з лютого 1977 року - в Кременчуцькому філіалі ХПІ.
Захистив кандидатську дисертацію "Підвищення ефективності дії вибуху при руйнуванні нескельних гірських порід" у 1987 році (Інститут геотехнічної механіки НАН України, м. Дніпропетровськ), а в 1998 році - докторську дисертацію на тему "Методи підвищення ефективності вибухового руйнування гірських порід на основі керування квазістатичною дією продуктів детонації" (Національний науково-дослідницький інститут охорони праці, м. Київ).
Воробйов В.В. є відомим вченим в галузі вдосконалення методів керування та дослідження вибухового руйнування гірських порід вибухом. Опубліковано 115 наукових статей, 2 монографії, 2 навчальних посібника, має 35 патентів, а також підготував 5 кандидатів технічних наук.

Основні публікації:
Повышение эффективности действия взрыва в твердой среде / В.М. Комир, В.М. Кузнецов, В.В. Воробьев, В.Н. Чебенко - М.: Недра, 1988. - 232 с.
Воробьев В.В., Щетинин В.Т. Повышение эффективности многоточечного инициирования при разрушении горных пород // Взрывное дело. - Вып. №98/55. - М.: ЗАО "МВК по взрывному делу", 2007. - С.110 - 113.
Воробьев В.В., Пеев А.М. Перспективные направления повышения эффективности взрывного разрушения горных пород // Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва. - Кременчук: КНУ, 2010. - Вип. 1/2010 (5). - С. 19 - 22.

Основні етапи науково-дослідницької діяльності у вищих навчальних закладах ІІІ - ІV рівнів акредитації:
з 03.1978 до 12.1982 - старший науковий співробітник кафедри технічної механіки Кременчуцького філіалу ХПІ;
з 12.1982 до 12.1988 - асистент кафедри технічної механіки Кременчуцького філіалу ХПІ;
з 12.1988 до 09.1991 - старший викладач кафедри технічної механіки Кременчуцького філіалу ХПІ;
з 09.1991 до 03.1992 - доцент кафедри технічної механіки Кременчуцького філіалу ХПІ;
з 03.1992 до 02.2012 - декан машинобудівного факультету;
з 02.2012 - директор учбово-наукового інституту механіки і транспорту Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.