Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського


Віртуальні виставки

Книжкова виставка присвячена літературно- художньому напрямку - ФАНТАСТИКА

Книжкова виставка, присвячена діяльності видатного українського математика Михайла Васильовича Остроградського

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразина за 200 років/ Укладачі: В.С. Бакіров, В.М. Духопельніков, Б.П. Зайцев та ін.; Худож.- оформитель: І.В. Осипов.- Х.: Фоліо, 2004.- 750с.-С.65-67, С. 75, 180.

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразина за 200 років/ Укладачі: В.С. Бакіров, В.М. Духопельніков, Б.П. Зайцев та ін.; Худож.- оформитель: І.В. Осипов.- Х.: Фоліо, 2004.- 750с.-С.65-67, С. 75, 180.

(Видання знаходиться у бібліотеці Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського)

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразина за 200 років/ Укладачі: В.С. Бакіров, В.М. Духопельніков, Б.П. Зайцев та ін.; Худож.- оформитель: І.В. Осипов.- Х.: Фоліо, 2004.- 750с.-С.65-67, С. 75, 180.

(Видання знаходиться у бібліотеці Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського)

Библиотека Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина за 200 лет(1805-2005).-Х.: Тимченко, 2006.-390с.: ил. - Библиогр.: 121 наименование.-С.20, С.50, С.212.

(Видання знаходиться у бібліотеці Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського)

Украинская советская энциклопедия. Т.8. (Остов - Продюсер). – К.: Глав. ред. украинской советской энциклопедии, 1982. – 553 с.: ил., портреты, табл., граф. и др. – С. 8-9.

Боголюбов А.Н. Математики. Механики: Библиографический справочник. – К.: Наукова думка, 1983. - 619 с.: ил. - [Учителя] - С. 49-50, С. 243-244, С. 268-269,С. 540-541;  [Ученики] – С. 110-111, С. 186-187, С. 218-219, С. 360-361, С. 366-367, С. 554.

Спасский Б.И. История физики. Ч. 1. – 2-е, перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1977. – 320 с.: ил., формулы. – С. 182-183, С. 240-280.

Гнеденко Б.В. Михаил Васильевич Остроградский (Очерк научной педагогической деятельности). – М.: Знание, 1984. – 64 с.: формулы. – (Новое в жизни, науке, технике; Сер.: «Математика. Кибернетика»).

Михайло Васильович Остроградський в оцінках сучасників та нащадків: [до 200-річчя з дня народження] / Мін. Освіти та науки України; Харківський нац. ун-т ім. В.Г. Каразіна; Укладач.: Б.П. Зайцев, С.І. Посохов, В.Д. Прокопова. – Х.: НМЦ «СД», 2001. – 96 с.

Соколовская З.К. 200 Научных биографий: [Библиографический справочник] / Ред.: А.Л. Яншин. – М.: Наука, 1975. – 184 с. – С. 91, С. 167, С. 176.

© 2013 КрНУ