Головна>Публікації професорсько-викладацького складу

  Інструкція | Форма для заповнення (для викладачів) | Форма для заповнення (для студентів)   Зразок   Телефонуйте   3-62-17
Публікації професорсько-викладацького складу Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
Інститут електромеханіки, енергозбереження і систем управління
Факультет Електроніки та комп'ютерної інженерії
Інститут механіки і транспорту
Факультет Економіки і управління
Факультет Природничих наук
Факультет Права, гуманітарних і соціальних наук

Публікації професорсько-викладацького складу Кременчуцького державного університету імені Михайла Остроградського

Інститут електротехніки, електромеханіки
і систем управління

• Кафедра Електричні машини і апарати

• Кафедра Системи автоматичного управління і електроприводу

• Кафедра Систем електроспоживання і енергетичного менеджменту

• Кафедра Автоматизації та комп`ютерно-інтегрованих технологій

(С) 2009- 2019, Науково-дослідна частина Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського