Головна>Публікації професорсько-викладацького складу

  Інструкція | | Форма для заповнення (для студентів)   Зразок   Телефонуйте   (0536) 75-85-60
Публікації професорсько-викладацького складу Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
Навчально-науковий інститут електричної інженерії та інформаційних технологій
Навчально-науковий інститут механічної інженерії, транспорту та природничих наук
Факультет Економіки і управління
Факультет Права, гуманітарних і соціальних наук

Публікації професорсько-викладацького складу Кременчуцького державного університету імені Михайла Остроградського

Навчально-науковий інститут механічної інженерії, транспорту та природничих наук


• Кафедра машинобудування

• Кафедра автомобілів і тракторів

• Кафедра транспортних технологій

• Кафедра екології та біотехнологій

• Кафедра здоров`я людини та фізичної культури

• Кафедра цивільної безпеки, охорони праці, геодезії та землеустрою

(С) 2009- 2022, Науково-дослідна частина Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського