Головна>Публікації професорсько-викладацького складу

  Інструкція | Форма для заповнення (для викладачів) | Форма для заповнення (для студентів)   Зразок   Телефонуйте   3-62-17
Публікації професорсько-викладацького складу Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
Інститут електромеханіки, енергозбереження і систем управління
Факультет Електроніки та комп'ютерної інженерії
Інститут механіки і транспорту
Факультет Економіки і управління
Факультет Природничих наук
Факультет Права, гуманітарних і соціальних наук

Публікації професорсько-викладацького складу Кременчуцького державного університету імені Михайла Остроградського

Факультет Природничих наук

• Кафедра Екологічна безпека та організація природокористування

• Кафедра Геодезія, землевпорядкування та кадастр

• Кафедра біотехнологій та біоінженерії

• Кафедра здоров`я людини та фізичної культури

• Кафедра охорони праці, цивільної та промислової безпеки

(С) 2009- 2019, Науково-дослідна частина Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського