Головна>Факультети, кафедри >Наукова робота кафедри > Наукові публікації  

Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
25.02.2015


Кафедра обліку і фінансів


Публікації співробітників кафедри

1. Авраменко Олена Іванівна avramenko.rtf
2. Бабіченко Віктор Володимирович Babichenko.doc
3. Вірбулевська Олена Вікторівна Virbulevska.doc
4. Волошина Оксана Василівна Voloshyna.doc
5. Глухова Валентина Іванівна Glukhova.rtf
6. Гноєва Ірина Миколаївна gnoyeva.doc
7. Дідур Сергій Володимирович Didur.doc
8. Дружиніна Вікторія Валеріївна druzhynina.doc
9. Загірняк Денис Михайлович Zagirnyak_DM.doc
10. Касич Алла Олександрвна kasich.doc
11. Крот Людмила Миколаївна KrotL.doc
12. Олійник Євгенія Валеріївна oliinik.docx
13. Онищенко Оксана Володимирівна onishenco.doc
14. Петченко Марина Валентинівна Petshenko.doc
15. Почтовюк Андрій Борисович pochtovyuk.doc
16. Сніщенко Роман Григорович Snishchenko.doc
17. Ткаченко Ірина Віталіївна tkachenko.doc
18. Федорченко Наталя Львівна fedorchenko.doc
19. Ховрак Інна Вікторівна Khovrak.doc
20. Хоменко Людмила Миколаївна Khomenko_LM.doc
21. Циган Раїса Миколаївна tsygan.doc
22. Шаповал Людмила Петрівна Shapoval_LP.doc
23. Яценко Наталя Михайлівна Yatcenko.doc