ВІСНИК
Кременчуцького національного університету 
імені Михайла Остроградського

науковий журнал