Головна КрНУ > Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського  
Головна Тематичні рубрики Архів номерів Редакційна рада Правила і умови публікації Контакти

Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського

СКЛАД РЕДАКЦІЙНОЇ РАДИ

Родькін Дмитро Йосипович

 

Біографічна довідка

Завідувач кафедри систем автоматичного управління і електроприводу, доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, нагороджений нагрудними знаками «За наукові досягнення» і «Петро Могила».

Народився 31 травня 1939 р. у Білорусі в с. Роскош Хотімського району Могильовської області. 1962 року з відзнакою закінчив Криворізький гірничорудний інститут (м. Кривий Ріг) за фахом «Автоматизація виробничих процесіву гірничій промисловості». З 1962 р. по 1966 р. навчався в аспірантурі КГРІ. 24.04.1970 р. у Київському політехнічному інституті захистив кандидатську дисертацію за фахом 198 «Автоматизація виробничих процесів в гірничій промисловості» на тему «Питання модернізації привода шахтних кліткових підйомних установок, обладнаних асинхронним двигуном, із використанням слідкуючої схеми асинхронно-вентильного каскаду» 1972 р. був затверджений ВАКом у вченому званні доцента.

28.03.95 р. у Дніпропетровському гірничому інституті ім. Артема захистив докторську дисертацію за фахом 05.09.03. «Електротехнічні комплекси і системи» на тему «Системи динамічного навантаження електричних двигунів при їх випробуваннях. Теорія, дослідження і розробка». 1996 р. ВАКом присвоєно вчене звання професора.

З 1966 р. – старший викладач, з 1968 р. – в.о. доцента на кафедрі автоматизації виробничих процесів. 1979 році обраний за конкурсом на посаду завідувача кафедри, яка 1982 р. була реорганізована у кафедру автоматизованого електропривода. У вересні 1998 р. був прийнятий за переводом, як обраний за конкурсом, на посаду професора кафедри автоматизації виробничих процесів та робототехніки Кременчуцького державного політехнічного інституту, яка 1999 р. стала кафедрою «Системи автоматичного управління і електропривод» (САУЕ). З 2001 р. і до теперішнього часу Родькін Д.Й. – професор, завідувач кафедри САУЕ Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (КрНУ).

Засновник і керівник наукової школи «Енергоресурсозбереження, діагностика і моніторинг в електромеханічних системах, удосконалення пристроїв обліку електроенергії». Загальна кількість наукових співробітників, що працювали та працюють над проблемою наукової школи, перевищує 50 осіб, з них захистили дисертаційні роботи: 2 на здобуття ступеня доктора технічних наук, 36 на здобуття ступеня кандидата технічних наук, у тому числі під безпосереднім керівництвом Родькіна Д.Й. – 24. Кількість публікацій, що за формальними ознаками відносяться до профілю наукової школи, перевищує 650, авторських свідоцтв та патентів – 135, із них у 126 Родькін Д.Й. виступає співавтором.

Автор 1 підручника, 6 монографій, понад 10 навчальних посібників, більше 550 наукових статей у наукових збірниках та журналах «Электричество», «Электротехника», «Промышленная энергетика» тощо.

За роки педагогічної діяльності розроблено та упроваджено в навчальний процес: пристрої та системи з вентильних каскадів, вентильних двигунів, фільтрокомпенсуючих пристроїв, системи динамічного навантаження електричних машин при випробуваннях, енергетичні методи ідентифікації електромеханічних систем, вимірювально-діагностичні комплекси тощо.

Керівник науково-дослідного та учбово-методичного центру «Енергозбереження та електромеханіка» (із 2002 р.) та Всеукраїнського науково-технічного семінару «Електромеханіка, проблеми енергоперетворення та енергоресурсозбереження» при Науковій раді «Наукові основи електроенергетики» Інституту електродинаміки НАНУ.

Керівник понад 30 науково-дослідних робіт з таких основних напрямів наукових досліджень, як пускові системи регульованих та нерегульованих електроприводів, діагностика електромеханічних систем, якість перетворення енергії в електромеханічних системах. Член спеціалізованої вченої ради з присудження докторських і кандидатських ступенів у КрНУ, член такої ж ради у Донецькому національному технічному університеті.

Заступник головного редактора двох журналів «Електромеханічні комплекси та системи» (http://ees.kdu.edu.ua/en) та «Інженерні та освітні технології в електротехнічних і комп’ютерних системах» (http://eetecs.kdu.edu.ua/), член редакційної колегії наукового журналу «Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського» (http://www.kdu.edu.ua/PUBL/redakcia.php). Має наукові й почесні звання та нагороди: доктор технічних наук (1995); професор (1996); «Заслужений діяч науки і техніки України» (1998); нагрудний знак «За наукові досягнення» (2005); нагрудний знак «Петро Могила» (2007).

Наукові публікації:
1. Исследование и пути повышения эффективности пусковых систем синхронных двигателей в электроприводах промышленных механизмов друк. АН Украины, институт проблем энергосбережения. Препринт, 93-1,1993. Гречко Э.Н., Родькин Д.И., Черный А.П, Тытюк В.К., Павленко В.Е.
2. Моделирование электромеханических систем друк. Учебное пособие. Кременчуг, 1999. – 202 с. Черный А.П., Родькин Д.И., Луговой А.В., Сисюк Г.Ю., Садовой А.В.
3. Моделювання електромеханічних систем друк. Підручник для вузів, Кременчук, 2001. – 374 с. Чорний О.П., Родькін Д.Й., Луговой А.В., Сисюк Г.Ю., Садовой А.В.
4. Експериментальні дослідження в електроприводі друк. Навчальний посібник. – Вінниця: ВДТУ, 2002. – 120 с. Родькін Д.Й., Чорний О.П., Сьомочкін О.П., Величко Т.В., Грабко В.В., Видмиш А.А., Бялобржеський О.В.
5. Мониторинг параметров электрических двигателей электромеханических систем друк Монография. – Кременчуг: ЧП Щербатых А.В., 2008. – 244 с. Чорний А.П., Родькин Д.И., Калинов А.П., Воробейчик О.В.
6. Захист асинхронних двигунів за показниками якості перетворення енергії друк Монографія – Кременчук: ЧП Щербатих О.В., 2010. – 200 с. Лашко Ю.В., Чорний О.П., Родькін Д.Й.
7. Корекція електричних сигналів силових кіл електроприводів у комп’ютеризованих системах моніторингу друк Монографія – Кременчук: ЧП Щербатиых О.В., 2011. – 228 с. Сидоренко В.М., Чорний О.П., Родькін Д.Й., Осадчук Ю.Г.
8. Системы активного регулирования параметров насосных комплексов друк Монография – Кременчуг: ЧП Щербатых А.В., 2011. – 180 с. Родькин Д.И., Коренькова Т.В., Перекрест А.Л.
9. Характеристики асинхронных двигателей с учетом нелинейных свойств магнитной системы друк Монография. – Кременчуг: ЧП Щербатых А.В., 2013. – 320 с. Родькин Д.И., Огарь В.А.
10. Энергетический метод идентификации параметров асинхронных двигателей друк Монография. – Кременчуг: ЧП Щербатых А.В., 2013. – 164 с. Загирняк М.В., Родькин Д.И., Ромашихин Ю.В., Черный А. П.

© Науково-дослідна частина КрНУ 2005 - 2018