Головна КрНУ > Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського  
Головна Тематичні рубрики Архів номерів Редакційна рада Правила і умови публікації Контакти

Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського

СКЛАД РЕДАКЦІЙНОЇ РАДИ

Клюй Микола Іванович

 

Біографічна довідка

Закінчив у 1981 році Київський державний університет за спеціальністю «Оптичні прилади та спектроскопія», отримав кваліфікацію «Оптичні прилади та спектроскопія. Викладач». Стаж його науково-педагогічної діяльності – 24 роки.
У 1995 році рішенням вченої ради Інституту фізики напівпровідників НАН України присвоєно вчене звання старший науковий співробітник зі спеціальності «Фізика напівпровідників та діелектриків». У 2000 році захистив дисертацію на здобуття ступеня доктора фізико-математичних наук у спеціалізованій вченій раді Київського національного університету імені Тараса Шевченка зі спеціальністі 01.04.07 – фізика твердого тіла на тему «Властивості йономодифікованих, тонкоплівкових та багатошарових структур на основі елементів IV групи». У 2003 році отримав вчене звання професора зі спеціальності «Фізика твердого тіла».

Основні етапи науково-педагогічної діяльності:
з 1.02.1989 – начальник лабораторії дослідження електрофізичних властивостей напівпровідникових матеріалів Інституту фізики напівпровідників НАН України;
з 23.11.1991 – начальник групи дослідження лабораторії електрофізичних досліджень епітаксіальних технологій Інституту фізики напівпровідників НАН України;
з 01.09. 2006 – начальник лабораторії електрофізичних досліджень епітаксіальних технологій Інституту фізики напівпровідників НАН України;
з 01.09.2007 – професор кафедри комп`ютерних систем автоматики і управління Кременчуцького університету економіки, інформаційних технологій і управління;
з 01.09.2009 – професор кафедри фундаментальних дисциплін;
з 08.09.2010 – професор кафедри інформаційно-управляючих систем Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.
Професор Клюй М.І. є автором понад 190 наукових праць, з яких 80 у іншомовних виданнях наукометричних баз. Також Микола Іванович є автором 12 патентів.

© Науково-дослідна частина КрНУ 2005 - 2018