Головна КрНУ > Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського  
Головна Тематичні рубрики Архів номерів Редакційна рада Правила і умови публікації Контакти

Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського

СКЛАД РЕДАКЦІЙНОЇ РАДИ

Поясок Тамара Борисівна

 

Біографічна довідка

1962 року народження, закінчила у 1988 році Харківський державний університет ім. О.М.Горького за спеціальністю «Філологія», отримала кваліфікацію – філолог, викладач російської мови та літератури. У 1995 році закінчила Харківський педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди за спеціальністю «Психологія», кваліфікація – практичний психолог. З 1984 по 1995 рр. працювала вчителем російської мови та літератури ЗОШ № 17, з 1995 по 1998 рр. – практичним психологом ЗОШ № 16.
У 2000–2004 роках навчалася в аспірантурі Інституту педагогіки і психології професійної освіти Академії педагогічних наук України за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (м. Київ). Кандидат педагогічних наук з 2004 року, тема дисертації «Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю у вищих навчальних закладах». У 2005 р. отримала вчене звання доцента кафедри соціології, філософії та психології.
З 2007 по 2010 рр. – докторант Інституту педагогіки і психології професійної освіти Академії педагогічних наук України за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (м. Київ).
Доктор педагогічних наук із 2010 року. Тема дисертації: «Система застосування інформаційних технологій у професійній підготовці майбутніх економістів у вищих навчальних закладах». У 2011 році отримала вчене звання професора кафедри суспільно-політичних наук.

Основні етапи науково-педагогічної діяльності у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації:
з 1998 по 2004 рр. – старший викладач Кременчуцького інституту Дніпропетровського університету економіки та права;
з 2004 по 2007 рр. – декан факультету економіки та управління бізнесом Кременчуцького інституту Дніпропетровського університету економіки та права;
з 2007 по 2010 рр. – заступник директора з науково-педагогічної роботи Кременчуцького інституту Дніпропетровського університету економіки та права;
з 2010 р. – завідувач кафедри соціально-політичних наук (у 2011р. перейменована у кафедру психології, педагогіки та філософії) Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського;
з 2012 р. – декан факультету права, гуманітарних і соціальних наук Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

Обрані праці.
Монографії:

1. Поясок Т.Б. Система застосування інформаційних технологій у професійній підготовці майбутніх економістів: монографія / Тамара Борисівна Поясок – Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2009. – 348 с.
2. Поясок Т.Б. Психолого-педагогічна підготовка фахівців виробничої сфери (на прикладі напряму підготовки «Економіка і підприємництво»): монографія \ Тамара Борисівна Поясок – Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2011.– 162 с.

Підручники:
1. Поясок Т.Б. Психологія та педагогіка: підручник для студ. вищ. навч. закл. непед. профілю для традиційної та дистанційної форми навчання / С.О.Сисоєва, Т.Б.Поясок. – К.: Міленіум, 2005. – 520 с.
2. Поясок Т.Б. Психологія та педагогіка: підручник для студ. вищ. навч. закл. непед. профілю для традиційної та дистанційної форми навчання / С.О.Сисоєва, Т.Б.Поясок – вид. 2-ге, доп., випр – Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2008.–532 с.

Навчально-методичні посібники
1. Поясок Т.Б. Застосування інформаційних технологій в навчальному процесі вищої школи: науково-методичний посібник для студ. та викл. вищ. навч. закл. екон. профілю / Т.Б.Поясок – Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2009. – 104 с.
2. Поясок Т.Б. Робочий зошит з навчальної дисципліни «Психологія та педагогіка» (для студ. вищ. непед. навч. закл. традиційної та дистанційної форм навчання): навч. посіб. / С.О.Сисоєва, Т.Б.Поясок – Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2008. – 100 с.
3. Хрестоматія з психології та педагогіки: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. непед. профілю традиційної та дистанційної форм навчання / уклад. С.О.Сисоєва, Т.Б.Поясок. – Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2008. – 400 с.

© Науково-дослідна частина КрНУ 2005 - 2018