Головна КрНУ > Наукові видання > Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського  
Головна Тематичні рубрики Етика Архів номерів Редакційна рада Правила і умови публікації Контакти

Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського

СКЛАД РЕДАКЦІЙНОЇ РАДИ

Троцко Олег Валерійович

 


Біографічна довідка
1975 року народження, закінчив у 1997 році Кременчуцький філіал Харківського державного політехнічного університету з відзнакою за спеціальністю "Технологія машинобудування", отримав кваліфікацію інженер-механік. Після закінчення ВНЗ працював на ВАТ "Крюківський вагонний завод". Одночасно поступив до аспірантури в Кременчуцький політехнічний інститут на заочну форму підготовки за спеціальністю 05.03.05 "Процеси та машини обробки тиском". В 1998 році перейшов працювати до Кременчуцького державного політехнічного інституту на посаду асистента кафедри "Технологія машинобудування". З 2002 року переведений на посаду старшого викладача. В 2011 році після успішного захисту кандидатської дисертації (тема дисертації "Удосконалення технології виготовлення багатогранних труб гідро вибуховим штампуванням") переведений на посаду доцента кафедри "Технологія машинобудування". В 2013 році отримав атестат доцента.

Основні етапи науково-педагогічної діяльності у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації: з 1998 р. по 2002 р. - асистент кафедри "Технологія машинобудування" Кременчуцького державного політехнічного інституту.
з 2002 р. по 2011 р. - старший викладач кафедри "Технологія машинобудування" Кременчуцького державного політехнічного університету.
з 2011 р. по 2013 р. - доцента кафедри "Технологія машинобудування" Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.
з 01.09.2013 р. - начальник науково-дослідної частини Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

Автор 26 наукових статей (24 з яких у фахових виданнях України), троє тез доповідей на Всеукраїнських та міжнародних конференціях, 12 методичних вказівок та п'яти патентів України.

Вибрані праці:
Оптимизация геометрических и технологических параметров процесса формоизменения листовых деталей с рациональным выбором интенсифицирующих факторов.
Гидровзрывная штамповка медных гильз кристаллизаторов для непрерывной разливки стали.
Определение поля внешней нагрузки в ограниченном объеме при взрывной обработке.
Применение эвристических методов для выбора технологии нанесения защитных покрытий в машиностроении.
Влияние трения между заготовкой и инструментом на пружинение при изгибе с растяжением.
Оценка деформируемости слоистых материалов по коэффициенту локального использования пластичности.


© Науково-дослідна частина КрНУ 2005 - 2019