КАФЕДРА СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ І ЕЛЕКТРОПРИВОДА

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

Участь у конкурсах

Патентно-ліцензійна робота

Розробки

Перелік НДР

Дисертації

Аспірантура

Олімпіади

Студентська наука

Наукова спiвпраця

Виставки

Семінари та конференції

Кафедральні семінари
НУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКІ РОБОТИ КАФЕДРИ
№ п/п
Тема
Шифр
Рік виконання
Керівник
1
Дослідження і розробка теорії енергозбереження і енергозберігаючого електромеханічного обладнання
3Д/99-САУЕ
1999р – 2002р
Луговой А.В.
2
Розробка та впровадження післяремонтної і експлуатаційної діагностики електричних двигунів в умовах електроремонтного цеху НПЗ
27/01-ЦЕНТР
2002р. – 2005р.
Чорний О.П.
3
Розробка та створення пристрою для поліпшення пускових характеристик низьковольтного нерегульованого електропривода змінного струму, який розрахований на експлуатацію механізмів з важкими умовами пуску
28/01-УКРТАТНАФТА
2001р. - 2004
Гладир А.І.
4
Дослідження та розробка систем енергомоніторинга електромеханічного обладнання промислових підприємств
7Д/03-ЦЕНТР
2003р - 2005р
Луговой А.В.
5
Розробка теорії та створення систем інтелектуального захисту електричних приводів механізмів діючих виробництв
109В/03 - НДЦ
2003р
Родькін Д.Й.
6
Розробка методичного та метрологічного забезпечення для комп’ютерізованих електромеханічних комплексів, впровадження в навчальний процес та дослідницьку практику
94В/03 - САУЕ
2003р
Родькін Д.Й.
7
Розробка наукових основ, створення фор-мованих джерел аварійного енергопоста-чання промислових і комунальних об’єктів
9Д/04-ЕА
2004р -2006р.
Маслов В.Є.
8
Розробка теорії енергопроцесів та систем інтелектуального захисту електричних приводів технологічних механізмів
142В/04-НДЦ (А)
2004р.
Родькін Д.Й.
9
Розробка методичного та метрологічного забезпечення для комп’ютеризованих електромеханічних комплексів, впровадження в навчальний процес та дослідницьку практику
143В/04-НДЦ (Б)
2004р
Родькін Д.Й.
10
Розробка засобів підвищення керованості насосних комплексів
124В/04-САУЕ
2004р.
Коренькова Т.В.
11
Розробка наукових основ створення віртуального дослідницького обладнання для навчального процесу і наукових досліджень
13Д/07-ЕМА
2007р. – 2008р.
Загірняк М.В.
12
Створення системи управління джерелами аварійного електропостачання з використанням енергосилових установок транспортних засобів. Створення систем керованості технологічних комплексів, обладнання насосами, вентиляторами та компресорами в задачах енергоресурсозбереження
14Д/07-САУЕ
2007р.-2008р.
Родькін Д.Й
13
Програмне забезпечення автоматизованої системи управління підприємством та технологічними процесами
123/08 – КІС-КЗТВ
2007р.
Луговой А.В.
14
Розробка наукових основ створення електромеханічного віртуального дослідницького обладнання для навчального процесу та наукових досліджень          

16Д/09-ЕМА
2009р. - 2010р.
Загірняк М.В.,
відповідальний виконавець - Чорний О.П.
15
Створення наукових основ енергоресурсозбереження в електромеханічних комплексах, розробка на їх базі методів та систем керування якістю перетворення енергії, оцінка керованості та працездатності комплексів          
19Д/09-ІЕЕКТ
2009р. - 2011р.
Родькін Д.Й.
16
Розробка і створення віртуальних комплексів і систем для ідентифікації і поточної діагностики стану перетворювачів енергії в системах електроприводу          
24Д/11-ІЕЕСУ
2011р. - 2012р.
Чорний О.П.
статистика
Погода в Кременчуге