Наша адреса:
39614, Україна, Полтавська обл.,
м.Кременчук, вул. Першотравнева, 20
Факс: (05366) 3-60-00, тел.: (05366) 3-11-47.

КАФЕДРА СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ І ЕЛЕКТРОПРИВОДА

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

Події
09-11 квітня 2013
XI Міжнарoдної науково-технічної конференції молодих вчених і спеціалістів "Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації". Детальніше
14-16 травня 2013
XIV Міжнародна науково-технічна конференція "Проблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика". Детальніше
22 грудня 2013
Семінар "Інформаційні технології в навчальному процесі". Детальніше
Завідувач кафедри САУЕ
Родькін Дмитро Йосипович, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України
Кафедра здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів, магістрів за напрямами:

6.092200, 7.092203, 8.092203 "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод";
6.092200, 7.092204, 8.092204 "Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв";
6.091400, 7.091401, 8.091401 "Системи управління і автоматики".
На кафедрі відкрита денна та заочна аспірантура за спеціальністю 05.09.03 - "Електротехнічні комплекси та системи"
       Кафедра САУЕ входить до складу Інституту електромеханіки, енергозбереження та систем управління КНУ. Кафедра здійснює підготовку студентів за чотирма спеціальностями за напрямами "Електромеханіка" та "Комп'ютерна інженерія". Загальна кількість професорсько-викладацького складу становить 51 чоловік. З 1999 року проф. Родькін Д.Й. очолює кафедру САУЕ. Родькін Д.Й. організував наукову школу за напрямом "Теорія енергопроцесів, діагностика та ідентифікація електромеханічних систем". З 2000 року на кафедрі захищено 10 кандидатських та 1 докторську дисертації. Щорічно співробітниками кафедри видається 40-60 наукових статей, 100-120 тез доповідей, 6-8 заявок на винахід. Постійно ведеться модернізація лабораторного обладнання з використанням сучасних технологій. Розроблено віртуальне лабораторне обладнання, комп'ютеризовані навчально-методичні комплекси. Активно ведеться науково-дослідна робота зі студентами: щорічно проводяться конкурси студентських наукових робіт, олімпіад, семінарів, конференцій для молодих учених.
статистика
Погода в Кременчуге


Скринька довіри
    Якщо у ВАС виникли невідкладні проблеми із навчанням, які ви не можете вирішити – «Скринька довіри» ДЛЯ ВАС!!!
    Робота «Скриньки довіри» - це письмове викладання проблеми чи запитання без збереження авторства, анонімно.
E-mail: tartarec@mail.ru

    Ми негайно звернемо увагу!!!