КАФЕДРА СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ І ЕЛЕКТРОПРИВОДА

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

Участь у конкурсах

Патентно-ліцензійна робота

Розробки

Перелік НДР

Дисертації

Аспірантура

Олімпіади

Студентська наука

Наукова спiвпраця

Виставки

Семінари та конференції

Кафедральні семінари
Навчально-технічні та навчально-методичні розробки кафедри САУЕ впроваджені в промисловість та навчальний процес у період з 1998 по 2008 рр.

Напрямок розробки
Авторський колектив
1
Системи динамічного навантаження двигунів постійного струму для приймально-здавальних випробувань
Родькін Д. Й.
2
Системи динамічного навантаження двигунів змінного струму
Родькін Д. Й.
3
Вимірювально-діагностичні комплекси для промислових випробувань електричних двигунів
Родькін Д.Й.
Калінов А.П.
Чорний О.П.
4
Навчальні вимірювально-діагностичні комплекси для лабораторних робіт і наукових досліджень
Гладир А.І.
Родькін Д.Й.
5
Системи для енергодіагностики електромеханічних систем
Родькін Д. Й.
6
Пускові системи для полегшеного запуску синхронних двигунів екскаваторів
Родькін Д.Й.
Чорний О.П.
7
Пускові системи для полегшеного пуску синхронних двигунів з використанням тиристорних регуляторів напруги
Родькін Д.Й.
Гладир А. І.
Чорний О.П.
8
Системи формування моменту двигунів технологічних механізмів при рушанні
Гладир А.І.
Родькін Д.Й.
9
Системи квазічастотного керування асинхронними двигунами механізмів з тяжкими умовами пуску
Гладир А. І.
10
Системи поділу втрат в електродвигунів на складові (втрати в сталі, механічні, на активних елементах)
Родькін Д.Й.
Огарь В.А.
11
Метод і показники оцінки показників якості перетворення енергії в електромеханіці
Родькін Д. Й.
12
Метод миттєвої потужності в завданнях ідентифікації, оцінки показників якості перетворення в електромеханічних системах
Родькін Д. Й.
13
Джерела полігармонійної напруги для ідентифікації параметрів двигунів постійного і змінного струму
Родькін Д.Й.
Калінов А.П.
Заквасов В.В.
14
Системи формування екстремальних значень моментів рушання синхронних і асинхронних двигунів
Родькін Д.Й.
Чорний О.П.
Калінов А.П.
Воробейчик
15
Системи дискретних переміщень електроприводів із синхронними двигунами великої потужності для формування технологічного моменту при пуску
Родькін Д.Й.
Воробейчик
Чорний О.П.
Калінов А.П.
16
Системи керування й контролю за станом атмосфери групи приміщень учбово-виробничого призначення
Сукач С.В.
Величко О.Л.
17
Система керування тяго-дуттєвими режимами вентиляторних установок централізованого провітрювання
Сукач С.В.
Величко О.Л.
18
Система аварійного автономного електроживлення й освітлення закритих підвальних приміщень
Сукач С.В.
Сайкевич С.А.
19
Система контролю стану атмосфери закритих навчально-виробничих приміщень
Сукач С. В.
20
Система керування тиском поршневого компресора з регульованим електроприводів
Перехрест А.Л.
Коренькова Т.В.
21
Пристрій примусового керованого охолодження електричних машин
Родькін Д.Й.
Перехрест А.Л.
Ломонос А.І.
22
Замкнута система керування дуттєвим вентилятором із впливом на привод і технологічну засувку
Сердюк О.О.
Перехрест А.Л.
23
Системи активного навантаження параметрів насосних установок з паралельним і послідовним включенням насосів
Перехрест А.Л.
Михайличенко Д.А.
Коренькова Т.В.
24
Фізична модель гідротранспортної системи для дослідження ефективності методів регулювання
Михайличенко Д.А.
Перехрест А.Л.
Сердюк О.О.
Кравец О.М.
25
Програмний комплекс для оцінки керованості електромеханічних об'єктів з регульованим приводом
Коренькова Т. В.
26
Система оцінки втрат у сталі асинхронних двигунів з насиченням магнітного ланцюга й витисненням струму
Родькін Д.Й.
Огар В.О.
Ромашихін Ю.В.
27
Пристрій погодженого керування електроприводом насосів регулюючих і закритих засувок гідротранспортних комплексів
Коренькова Т. В.
28
Пристрій підвищення надійності гідротранспортних систем з обліком гідродинамічних і кавітаційних явищ
Коренькова Т.В.
Кравец О.М.
Сердюк О.О.
29
Системи локального тестування стали електричних машин для їхньої паспортизації
Прус В.В.
Суторміна А.О.
30
Система оцінювання ресурсу працездатності електричних машин за результатами енергодіагностики й вібропараметрів
Калінов А.П.
Мамчур Д.Г.
31
Технології автоматизованого проектування в лабораторному практикумі
Гладир А.І.
Юхименко М.Ю.
32
Технологія інтегрованого вивчення технологічної англійської мови в лабораторному практикумі студентів-електроприводчиків
Гладир А.І.
Гордієнко М.Г.
Розроблене та впроваджене лабораторне обладнання кафедри САУЕ
Назва
Склад впровадження
Рік
Керівник
2411
1
Вимірювально-діагностичний комплекс діагностування електричних машин змінного та постійного струму
Науково-дослідний стенд,
  вимірювальний комп’ютеризований модуль,
  технічна документація та інструкція користувача з експлуатації
2002
аспірант Огарь О.С.
2
Регулятор ємнісного струму з мікропроцесорною системою управління
Регулятор ємнісного струму,
  конструкторська документація
2005
асистент Шокарев Д.А.
3
Мікропроцесорна система управління вихідними параметрами широтно-імпульсного перетворювача в умовах лабораторії №2411
Мікропроцесорний пристрій управління,
  конструкторська документація
2005
асистент Заквасов В.В.
4
Система тиристорний регулятор напруги – асинхронний двигун в умовах лабораторії №2411
Блок управління,
  конструкторська документація,
  технічна документація,
  лабораторні роботи
2005
асистент Резнік Д.В.
5
Автоматизований електропривод комплексу для дослідження асинхронних двигунів в умовах лабораторії №2411
Документація по створенню віртуального комплексу для дослідження характеристик асинхронних двигунів,
  технічна та конструкторська документація
2006
асистент Резнік Д.В.
6
Мікропроцесорний комплекс для дослідження енергетичних характеристик асинхронних двигунів в умовах лабораторії №2411
Документація по дослідженню режимів роботи комплексу,
  технічна та конструкторська документація
2006
асистент Резнік Д.В.
7
Широтно-імпульсний перетворювач для ОЗ ДПТ в умовах лабораторії №4211
Програмне забезпечення,
  технічна документація
2008
асистент Резнік Д.В.
1110
8
Підіймальна установка з квазічастотним керуванням в умовах лабораторії №1110
Лабораторний стенд підіймальна установка з квазічастотним керуванням,
  інструкції з експлуатації,
  методичні вказівки до лабораторних робіт
2002
доц. Гладир А.І.
9
Дослідження мікропроцесорної системи керування електропривода постійного струму на базі магнітного контролера серії П в умовах лабораторії №1110
Лабораторний стенд по дослідженню мікропроцесорної системи керування електропривода постійного струму на базі магнітного контролера серії П,
  методичні вказівки до лабораторних робіт
2002
доц. Гладир А.І.
10
Автоматизований електропривод лабораторного стенду по дослідженню асинхронного двигуна з ємнісними опорами у колі статора в умовах лабораторії №1110
Лабораторний стенд по дослідженню асинхронного двигуна з ємнісними опорами у колі статора,
  інструкція з експлуатації,
  методичні вказівки до лабораторних робіт
2002
доц. Гладир А.І.
11
Лабораторний стенд для дослідження електропривода підйомної установки з мікропроцесорною системою керування в умовах лабораторії №1110
Лабораторний стенд,
  програмне забезпечення,
  технічна документація
2005
доц. Гладир А.І.
12
Мікропроцесорна система керування електроприводом механізму переміщення тельфера в умовах лабораторії №1110
Мікропроцесорна система керування,
  програмне забезпечення,
  технічна документація
2005
доц. Гладир А.І.
13
Дослідження електропривода підйомної установки з мікропроцесорною системою керування в умовах лабораторії №1110
Лабораторний стенд,
  програмне забезпечення,
  технічна документація
2005
доц. Гладир А.І.
14
Мікропроцесорна система керування електроприводом механізму переміщення тельфера в умовах лабораторії №1110
Мікропроцесорна система керування,
  програмне забезпечення,
  технічна документація
2005
доц. Гладир А.І.
15
Лабораторний стенд «Автоматизований ЕП з двигуном постійного струму послідовного збудження» в умовах лабораторії №1110
Лабораторний стенд,
  програмне забезпечення,
  технічна документація,
  методична документація
2005
асистент Артеменко А.М.
16
Лабораторний стенд «Автоматизований ЕП з двигуном постійного струму послідовного збудження» в умовах лабораторії №1110
Лабораторний стенд,
  програмне забезпечення,
  технічна документація,
  методична документація
2005
асистент Артеменко А.М.
17
Система керування електроприводом лабораторного стенда з діагностики асинхронних двигунів в умовах лабораторії №1110
Технічна документація, конструкторська документація
2005
доц. Калінов А.П.
18
Комп’ютеризований вимірювально-діагностичний комплекс для дослідження системи тиристорний перетворювач – двигун в умовах лабораторії №1110
Програмне забезпечення, технічна документація, методична документація, датчики
2005
ст.викладач Зубова О.І.
19
Система керування електроприводом лабораторного стенда з діагностики асинхронних двигунів в умовах лабораторії №1110
Технічна документація,
  конструкторська документація
2005
доц. Калінов А.П.
20
Комп’ютеризований вимірювально-діагностичний комплекс для дослідження системи тиристорний перетворювач – двигун в умовах лабораторії № 1110
Програмне забезпечення,
  технічна документація,
  методична документація,
  датчики
2005
ст.викладач Зубова О.І.
21
Автоматизований електропривод лабораторного стенду «Вантажний підйомник з мікропроцесорною системою керування» в умовах лабораторії 1110
Лабораторний стенд,
  програмне забезпечення,
  технічна документація,
  методична документація
2006
ст.викладач Зубова О.І.
22
Частотно-регульований електропривод свердлильного станку в умовах лабораторії 1110
Лабораторний стенд,
  програмне забезпечення,
  технічна документація,
  методична документація
2006
доц. Гладир А.І.
23
Автоматизований електропривод кранового механізму з магнітним контролером типу ТСА в умовах лабораторії 1110
Лабораторний стенд,
  програмне забезпечення,
  технічна документація,
  методична документація
2006
доц. Гладир А.І.
24
Автоматизований електропривод лабораторного стенду «Вантажний підйомник з мікропроцесорною системою керування» в умовах лабораторії 1110
Лабораторний стенд,
  програмне забезпечення,
  технічна документація,
  методична документація
2006
ст.викладач Зубова О.І.
25
Лабораторний стенд для дослідження характеристик системи генератор-двигун в умовах лабораторії №1110
Лабораторний стенд,
  технічна документація,
  методична документація
2007
асистент Артеменко А.М.
26
Лабораторний стенд для дослідження характеристик системи тиристорний перетворювач – двигун в умовах лабораторії №1110
Лабораторний стенд,
  технічна документація,
  методична документація
2007
доц. Сергієнко С.А.
27
Лабораторний стенд для дослідження характеристик двигуна постійного струму незалежного збудження в умовах лабораторії №1110
Лабораторний стенд,
  технічна документація,
  методична документація
2007
доц. Хараджян О.А.
28
Лабораторний стенд для дослідження системи релейного пуску двигуна постійного струму в умовах лабораторії №1110
Лабораторний стенд,
  технічна документація,
  методична документація
2007
асистент Артеменко А.М.
29
Лабораторний стенд для дослідження характеристик асинхронного двигуна з фазним ротором в умовах лабораторії №1110
Лабораторний стенд,
  технічна документація,
  методична документація
2007
асистент Артеменко А.М.
30
Лабораторний стенд для дослідження характеристик системи тиристорний перетворювач – двигун в умовах лабораторії №1110
Лабораторний стенд,
  програмне забезпечення,
  методична документація
2007
доц. Сергієнко С.А.
31
Лабораторний стенд для дослідження характеристик двигуна постійного струму незалежного збудження в умовах лабораторії №1110
Лабораторний стенд,
  програмне забезпечення,
  методична документація
2007
доц. Хараджян О.А.
32
Система напрямого пуску та синхронізації привідного двигуна при живленні від тиристорного перетворювача ПТЕМ-12
Програмне забезпечення,
  технічна документація
2008
асистент Артеменко А.М.
33
Лабораторно-дослідницький комплекс для дослідження систем керованого рушання електропривода змінного струму на базі транзисторних та тиристорних перетворювачів в умовах навчальної лабораторії автоматизованого електропривода загально промислових механізмів
Лабораторний стенд,
  програмне забезпечення,
  технічна документація
2008
доц. Гладир А.І.
асистент Хребтова О.А.
34
Автоматизований електропривод лабораторного стенда для дослідження апарата дугової варки інверторного типу ALTAIR 150 в умовах навчальної лабораторії надійності та ефективності електротехнічних систем
Лабораторний стенд (комп’ютер в складі стенду),
  програмне забезпечення,
  технічна документація
2008
доц. Гладир А.І.
2105
35
Лабораторний стенд для дослідження характеристик та режимів роботи системи ТП-Д на базі комплектного електропривода «КЕМРОН» (лаб. 2105)
Лабораторний стенд,
  вимірювально-діагностичний комплекс,
  інструкція з експлуатації,
  технічний опис
2002
ст.викладач Ломонос А.І.
ст.викладач Сукач С.В.

36
Лабораторно-дослідницький стенд «Автоматизований діагностичний стенд ідентифікації параметрів електричних машин постійного струму в системі електромеханічний перетворювач - двигун»
Лабораторний стенд,
  вимірювально-діагностичний комплекс,
  інструкція з експлуатації,
  технічний опис
2002
доц. Бялобржеський О.В.
асистент Ломонос А.І.
37
Лабораторно-дослідницький стенд «Автоматизований діагностичний стенд ідентифікації параметрів електричних машин постійного струму незалежного збудження»
Лабораторний стенд,
  вимірювально-діагностичний комплекс,
  інструкція з експлуатації,
  технічний опис,
  методичні вказівки щодо вимірів параметрів двигунів
2002
доц. Бялобржеський О.В.
асистент Ломонос А.І.
асистент Артеменко А.М.
38
Система динамічного навантаження ДПС в умовах лабораторії 2105
Лабораторний стенд,
  вимірювально-діагностичний комплекс,
  інструкція з експлуатації,
  технічний опис,
  методичні вказівки щодо вимірів параметрів датчиків
2002
Аспірант Кривонос С.А.
39
Експериментальні дослідження несиметричного режиму роботи асинхронного ЕП з 1-фазним ТРН в колі статора
Лабораторний стенд,
  вимірювально-діагностичний комплекс,
  інструкція з експлуатації,
  технічний опис,
  методичні вказівки щодо проведення лабораторних та дослідницьких робіт
2002
Петренко В.В., Шипко А.В.
40
Програмно-апаратний комплекс для імітації технологічних об’єктів, що керуються однокристальними мікроконтролерами
Програмно-апаратний комплекс,
  інструкція з експлуатації,
  технічний опис
2002
ст.викладач Конох І.С.
41
Система автоматичного управління освітленням робочих місць в умовах лабораторії №2105
Блок автоматичного управління,
  конструкторська документація,
  технічна документація
2005
асистент Морозов О.О.
42
Система автоматичного управління освітленням робочих місць в умовах лабораторії №2105
Блок автоматичного управління,
  конструкторська документація,
  технічна документація
2005
асистент Морозов О.О.
43
Система перетворювач частоти - асинхронний двигун – вентилятор комп’ютеризованого стенда для дослідження режимів примусового охолодження електричних машин в умовах лабораторії 2105
Мікропроцесорна система управління роботами та пристрій зв’язку з ЕОМ,
технічна та конструкторська документація
2005
доц. Бялобржеський О.В.
44
Модуль зв’язку табло ЕОМ та програмного забезпечення для РІС-контролера в умовах лабораторії 2105
Модуль зв’язку,
технічна та конструкторська документація
2005
ст. викладач Перехрест А.Л.
45
Система управління кроковим двигуном штабелера на базі ЕОМ автоматичного складу в умовах лабораторії 2105
Система управління,
технічна та конструкторська документація
2005
проф. Родькін Д.Й.
46
Пристрій зв’язку на базі основних інтерфейсів ЕОМ в умовах лабораторії 2105
Пристрої зв’язку,
технічна та конструкторська документація
2005
ст. викладач Перехрест А.Л.
47
Розробка тиристорного перетворювача для управління двигуном постійного струму компресора в умовах лабораторії 2105
Тиристорний перетворювач,
система управління компресором, технічна та конструкторська документація
2005
ст. викладач Перехрест А.Л.
48
Перетворювач частоти для управління електроприводом насоса гідростанції промислового робота в умовах лабораторії 2105
Перетворювач частоти,
технічна та конструкторська документація
2005
асистент Ломонос А.І.
49
Тиристорний регулятор напруги для електропривода керуючого температурою масла гідростанції промислового робота в умовах лабораторії 2105
Тиристорний регулятор напруги,
технічна та конструкторська документація
2005
асистент Ломонос А.І.
50
Силові перетворювальні пристрої електроприводів комп’ютеризованого роботехнічного комплексу ТУР-10 робота в умовах лабораторії 2105
Комплект з п’яти широтно-імпульсних перетворювачів,
технічна та конструкторська документація
2005
доц. Бялобржеський О.В.
51
Мікропроцесорна система взаємозв’язаного керування електроприводами комп’ютеризованого роботехнічного комплексу ТУР-10 робота в умовах лабораторії 2105
Мікропроцесорна система управління роботами та пристрій зв’язку з ЕОМ,
технічна та конструкторська документація, лістинги програм
2005
доц. Бялобржеський О.В.
52
Пристрої вимірювання параметрів комп’ютеризованого комплексу управління вітродувкою в умовах лабораторії 2105
Мікропроцесорна система збору даних та індикації, пакет схем та документів
2005
ст. викладач Перехрест А.Л.
53
Система керування конвеєрною установкою в умовах лабораторії 2105
Технічна, методична та конструкторська документація,
лабораторний стенд
2005
асистент Соколов П.О.
54
Комп’ютеризований комплекс обліку споживання питної води та теплової енергії в умовах навчальних корпусів КДПУ (лаб.2105б)
Документація по розробці програмного та апаратного забезпечення комплексу,
  технічна та конструкторська документація
2006
ст. викладач Перехрест А.Л.
55
Контролерні модулі зв’язку з ЕОМ через шини РСІ та USB
Програмне забезпечення, технічна документація
2007
доц. Прус В.В.
56
Замкнена система керування режимами роботи електромашинного перетворювача частоти стенда для після ремонтних випробувань АД в умовах лабораторії 2105
Програмне забезпечення, технічна документація
2007
доц. Прус В.В.
57
Замкнена комп’ютеризована система регулювання швидкості ДПС для стенда №1 «Динамічне навантаження ДПС» в умовах лабораторії 2105а
Методичне забезпечення,
  програмне забезпечення
2008
асистент Кравець О.М.
58
Комп’ютеризована система регулювання швидкості АД для стенду «Система ТРН-АД» в умовах лабораторії 2105а з використанням модуля USB-6008
Методичне забезпечення,
  програмне забезпечення
2008
асистент Романов А.Ю.
59
Замкнена комп’ютеризована система регулювання швидкості ДПС для стенду «Система Г-Д» в умовах лабораторії 2105а
Лабораторний стенд,
Програмне забезпечення
2008
асистент Кравець О.М.,
асистент Соколов П.О.
60
Комп’ютеризована система бездротового інформаційного обміну з використанням мережі WiFi в умовах лабораторії 2105
Методичне забезпечення,
лабораторний стенд,
  програмне забезпечення
2008
ст. викладач Перехрест А.Л.
7212
61
Автоматизований електропривод вентиляційної установки в умовах лабораторії №7212
Програмне забезпечення,
  технічна документація,
  методична документація
2005
ст.викладач Михайличенко Д.А.
62
Електромеханічний комплекс гідро транспортної установки для дослідження нестаціонарних режимів роботи насосних агрегатів в умовах лабораторії 7212
Документація по розробці досліджень характеристик насосного агрегату при реверсі продуктивності програмного забезпечення та математичних моделей стенду,
  технічна та конструкторська документація
2006
ст.викладач Михайличенко Д.А.
63
Енергоресурсозберігаюча система регулювання та контролю процесу горіння печі на базу лабораторного комплексу «Газоаналізотор» в умовах лабораторії 7212
Документація по розробці досліджень характеристик екологічної ефективності системи регулювання процесу горіння печі,
  технічна та конструкторська документація
2006
ст.викладач Михайличенко Д.А
64
Енергоресурсозберігаюча система регулювання та контролю процесу горіння печі на базу лабораторного комплексу «Газоаналізотор» в умовах лабораторії 7212
Документація по розробці технічної документації та дослідження системи регулювання процесу горіння печі з оптимізацією енергетичних режимів,
  технічна та конструкторська документація
2006
ст.викладач Михайличенко Д.А
7001-7008
65
Вентиляційний комплекс з дистанційним керуванням обертами вала двигуна за радіочастотою в умовах лабораторії № 7003
Пристрій дистанційного керування,
  вентиляційний комплекс,
  конструкторська документація
2005
ст.викладач Сукач С.В.
66
Система полегшеного пуску двигуна постійного струму лабораторного стенду в умовах лабораторії №7003
Технічна документація,
  методична документація
2005
ст.викладач Корнет В.М.
67
Інформаційний лабораторний стенд «Монтаж високовольтної кабельної муфти» в умовах лабораторії №7003
Інформаційний стенд
2005
ст.викладач Сукач С.В.
68
Комплектний розподільчий пристрій серії К-12 в умовах лабораторії №7002
Технічна документація,
  комплектний розподільчий пристрій,
  методична документація
2005
ст.викладач Сукач С.В.
ст.викладач Корнет В.М.
69
Інформаційний лабораторний стенд «Елементи силової перетворювальної техніки» в умовах лабораторії №7003
Інформаційний стенд,
  методична документація
2005
ст.викладач Сукач С.В.
70
Інформаційний лабораторний стенд «Зразки кабельно-проводникової техніки» в умовах лабораторії №7003
Інформаційний стенд
2005
ст.викладач Сукач С.В.
71
Автоматизований електропривод системи вентиляції в умовах лабораторії 7003
Документація по дослідженню режимів роботи вентилятора при роботі на аеродинамічну мережу зі змінними параметрами розробки програмного забезпечення та математичних моделей стенду, технічна та конструкторська документація, документація по дослідженню статичних та динамічних характеристик електропривода вентилятора
2006
ст.викладач Сукач С.В.
72
Автоматизований електропривод вентиляційної установки системи перетворювач частоти – асинхронний двигун в умовах лабораторій 7002-7007
Лабораторний стенд,
  конструкторська документація,
  методичне забезпечення
2007
ст.викладач Сукач С.В.
73
Стенд –тренажер для дослідження режимів роботи силової комутуючої апаратури систем електроприводу в умовах лабораторії 7002
Лабораторний стенд,
  методичне забезпечення
2007
проф. Родькін Д.Й.
74
Автоматизований електропривод вентиляційної установки системи перетворювач частоти – асинхронний двигун
Лабораторний стенд,
  конструкторська документація, методичне забезпечення
2007
ст.викладач Сукач С.В.
75
Вентиляційна система для підтримки мікроклімату в лабораторіях полу підвальних приміщень корпуса №7 КДПУ
Лабораторний стенд,
  конструкторська документація
2007
ст.викладач Сукач С.В.
76
Лабораторний стенд автоматизованого електропривода системи вентиляції аудиторного приміщення в умовах лабораторії 7006
Лабораторний стенд,
  технічна документація
2007
доц. Бялобржеський О.В.
77
Мобільний вимірювальний модуль з зовнішнім АЦП для моніторингу стану АД
Лабораторний стенд,
  методичне забезпечення,
  технічна документація
2007
доц. Калінов А.П.
78
Комп’ютеризований стенд вентиляційної установки лабораторного комплексу 7001-7008
Лабораторний стенд,
  програмне забезпечення,
  методична документація,
  технічна документація
2008
ст.викладач Сукач С.В.
асистент Величко О.Л.
79
Лабораторний комплекс по дослідженню вбудованих систем управління на базі контролера Segnetics в умовах лабораторії 7006
Методична документація,
  лабораторний комплекс,
  програмне забезпечення
2008
ст.викладач Перехрест А.Л.
80
Лабораторний стенд по дослідженню показників якості перетворення енергії та віброхарактеристик в умовах навчальної лабораторії випробування електричних машин та систем електроприводів
Лабораторний стенд,
  програмне забезпечення,
  технічна документація
2008
доц. Калінов А.П.,
асистент Мамчур Д.Г.
81
Учбово-дослідницький комплекс системи катодного захисту трубопроводів в умовах навчальної лабораторії надійності та ефективності електромеханічних систем
Лабораторний стенд,
  технічна документація,
  методична документація
2008
доц. Гладир А.І.
82
Комп’ютеризована система управління та автоматики температурними режимами викладацького приміщення лабораторії 7006
Методична документація,
  програмне забезпечення,
  математичне забезпечення
2008
ст.викладач Перехрест А.Л.
83
Лабораторний стенд по повірці датчиків вимірювальних систем в умовах навчальної лабораторії випробовування електричних машин та систем електроприводів
Лабораторний стенд,
  програмне забезпечення,
  технічна документація
2008
доц. Калінов А.П.
асистент Мамчур Д.Г.
84
Стенд аварійної системи освітлення в умовах лабораторії 7001-7008 кафедри САУЕ
Лабораторний стенд,
  технічна документація
2008
ст.викладач Сукач С.В.
асистент Величко О.Л.
статистика
Погода в Кременчуге