Лабораторна база кафедри систем автоматичного управління та електропривода нараховує біля 17-ти працюючих лабораторій та більше 50-ти лабораторних стендів та комплексів.
  Взагалі, практично всі лабораторії інституту і кафедри були змонтовані та введені до експлуатаціїї за допомогою студентів електромеханічного факультету денної та заочної форм навчання. На даний період часу ведеться робота над створенням вертуальних лабораторних комплексів - комплексів для дістанційного навчання та перевірки знань студентів.
  Лабораторна база інституту весь час обновлюється, практично всі комплекси мають комп’ютеризовану систему управління та збору інформації.

Більш детальніше з кафедральними лабораторіями можна ознайомитися з нашого буклету.

КАФЕДРА СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ І ЕЛЕКТРОПРИВОДА

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

статистика
Погода в Кременчуге
Акти впроваждення
Малогабаритне лабораторне обладнання
Сучасні програмно-апаратні комплекси