Міжнародна науково-технічна конференція

"Проблеми екологічної безпеки"

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Національний університет "Львівська політехніка"
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського "ХАІ"
Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна
Муромський інститут Володимирського державного університету
(Російська Федерація)
Університет Матея Бела, Банська Бистриця (Словацька республіка)
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

"ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ"

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас до участі
в роботі Міжнародної науково-технічної конференції "Проблеми екологічної безпеки"

що відбудеться у Кременчуці 8 - 9 жовтня 2014 року.

Мета конференції

 
На конференції планується розглянути:
- особливості формування екологічної небезпеки;
- сучасні проблеми управління екологічною безпекою;
- складові екологічної безпеки стосовно охорони навколишнього середовища від антропогенного впливу;
- сучасні задачі регіонів у формуванні державної політики в галузі розробки еколого-економічної системи природо-користування та природоохоронної діяльності.

НАУКОВІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ
1. Управління регіональною екологічною безпекою (керівник секції Володимир Шмандій):
- аналіз формування екологічної небезпеки;
- системи управління екологічною безпекою на регіональному рівні;
- енерго-ресурсозбереження;
- еколого-токсикологічні дослідження компонентів біосфери;
- екологічні ризики;
- охорона атмосферного повітря від антропогенного впливу.

2. Проблеми поводження з відходами (керівник секції Ігор Крайнов):
- утилізація відходів виробництва;
- удосконалення системи поводження з побутовими відходами.

3. Охорона гідросфери від антропогенного впливу (керівник секції Анатолій Святенко):
- гідроекологія;
- раціональне використання водних ресурсів;
- охорона водних об'єктів від антропогенного впливу.

4. Охорона атмосфери від антропогенного впливу (керівник секції Мирослав Мальований).

Робочі мови конференції: англійська, українська, російська.


 

KNU © 2018