Міжнародний форум
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку
національного господарства в умовах глобальної нестабільності"

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Вроцлавський економічний університет (Польща)
Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумільова (Казахстан)
Барановицький державний університет (Республіка Білорусь)
Вільнюська колегія/Університет прикладних наук (Литва)
Карагандинський університет "Болашак" (Казахстан)
Поліський державний університет (Республіка Білорусь)
ЗО Брестський державний університет ім. А.С. Пушкіна (Республіка Білорусь)
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (Україна)
Тернопільський національний економічний університет (Україна)
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГОМІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ

"АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ"


Запрошуємо науково-практичних працівників вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних закладів, аспірантів та здобувачів, державних службовців, представників бізнесу та громадських організацій взяти участь у роботі Міжнародного форуму "Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності", який відбудеться 02-03 грудня 2019 року.

Результатом форуму має стати пошук рішень актуальних проблем розвитку економіки України та світу, з подальшою публікацією результатів досліджень, видання сертифікатів кожному учаснику форуму.

Робочі мови форуму: українська, російська, англійська.

Форма участі: дистанційна.

Збірнику матеріалів наукової конференції надаються відповідні бібліотечні індекси ISSN, УДК і ББК.

ПЛАНУЄТЬСЯ РОБОТА ЗА СЕКЦІЯМИ
1. Стратегія сталого розвитку України в умовах геополітичних викликів.
2. Проблеми та перспективи розвитку національної та світової фінансових систем.
3. Розвиток банківського сектору та іншого фінансового посередництва в умовах глобальної нестабільності.
4. Розвиток обліково-аналітичної діяльності економічних суб’єктів в умовах реформування національного господарства.
5. Маркетингова складова стійкого розвитку національної економіки.
6. Проблеми та перспективи розвитку економіки та менеджменту.
7. Перспективи розвитку туризму: теорія, методологія, практика.

Інформаційний лист та запрошення на конференцію


З повагою,
оргкомітет конференції

 

КрНУ © 2020