V Міжнародна науково-практична конференція
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки
в умовах глобальної нестабільності"

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Вроцлавський економічний університет (Польща)
Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумільова (Казахстан)
Балтійська міжнародна академія (Латвія)
Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан)
Барановицький державний університет (Білорусія)
Автономна некомерційна організація вищої професійної освіти "Пермський інститут економіки і фінансів" (Росія)
Філія ФДБОУ ВО "Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан)
Уральський інститут економіки, управління і права (Росія)
Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія)
ФДБОУ Хакаський державний університет імені М.Ф. Катанова (Росія)
Громадський коледж Ампква (Штат Орегон, США)
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГОV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

"АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ"


Запрошує науково-практичних працівників вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних закладів, аспірантів та здобувачів, державних службовців, представників бізнесу та громадських організацій взяти участь у роботі Міжнародної наукової конференції "Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності", яка відбудеться 6-7 грудня 2017 року.

Результатом конференції має стати пошук рішень актуальних проблем розвитку економіки України та світу, з подальшою публікацією результатів досліджень, видання сертифікатів кожному учаснику конференції.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Форма участі: дистанційна.

Збірнику матеріалів наукової конференції надаються відповідні бібліотечні індекси ISSN, УДК і ББК.

ПЛАНУЄТЬСЯ РОБОТА ЗА СЕКЦІЯМИ
1. Фінанси, банківська система та страхування.
2. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит в контексті Європейської інтеграції.
3. Сучасний розвиток систем управління.
4. Управління маркетингом на сучасному етапі розвитку економіки.
5. Економіка та управління підприємствами.
6. Туристично-рекреаційний потенціал країни.

Звіт конференції


З повагою,
оргкомітет конференції

 

КрНУ © 2018