IV Міжнародна науково-практична конференція
"Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки
в умовах глобальної нестабільності"

 IV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

"АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ"


1-2 грудня 2016 року у стінах Кременчуцького національного університету успішно пройшла ІV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності".

Учасники конференції відзначають, що її проведення має важливе значення для вчених щодо залучення їх до активної участі в сучасних наукових дослідженнях з актуальних напрямів розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності. Дозволяє посилити міжнародну співпрацю між представниками університетів та поглибити рівень професійних компетенцій учасників.

Розглянуті в ході роботи секцій питання засвідчили високий рівень підготовки доповідей, різні підходи до висвітлення актуальних наукових проблем.

Тож наведемо деяку статистику.

Всього надійшло - 283 доповіді, з них 280 рекомендовано до друку.

У ході пленарного засідання було проведено відеозв'язки з Дагестанським державним університетом (Дагестан), приватною установою "Академiя "Болашак" (Казахстан), Вроцлавським економічним університетом (Польща) та ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" м. Київ

Конференція включала наступні тематичні напрямки:

1. Фінансово-кредитні відносини та податкові системи - 112 доповідей (керівник секції: Глухова В.І.).

2. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит у контексті Європейської інтеграції - 25 доповідей (керівник секції: Касич А.О.).

3. Сучасний розвиток систем управління - 44 доповідi (керівник секції: Хоменко М.М.).

4. Управління маркетингом на сучасному етапі розвитку економіки - 28 доповідi (керівник секції: Кратт О.А.)

5. Інноваційний розвиток підприємств: джерела, механізми, проблеми та перспективи - 50 доповідь (керівник секції: Маслак О.І)

6. Механізм стимулювання розвитку індустрії гостинності на мікро- та макрорівні - 7 доповідей (керівник секції: Трунiна I.М.)

7. Правові аспекти розвитку економіки - 14 доповідей (керівник секції: Дідур С.В.)

Загалом в роботі конференції прийняло участь 362 учасників, з них 10 докторів наук, 78 кандидатів наук, 58 викладачів без наукового ступеню, 20 аспірантів та 196 інші учасники.

Учасники з України - 168 (46%), в тому числi
учасники з нашого університету - 86 (24%)
Закордоннi учасники - 194 (54%). Учасники з рiзних країн, таких як Білорусь, Латвія, Польща, Росія та Казахстан.
Співорганізаторами конференції були:
1. Вроцлавський економічний університет (Польща)
2. Державний університет Люблінська політехніка (Польща)
3. Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумільова (Казахстан)
4. Балтійска міжнародна академія (Латвія)
5. Дагестанський державний університет, філіал в м. Дербенте (Дагестан)
6. Барановицький державний університет (Білорусія)
7. Філія ФДБОУ ВО "Московський державний університет технологій і управління ім. К. Г. Разумовського (Башкортостан)
8. Уральський інститут економіки, управління і права (Росія)
9. Російський економічний університет імені Г.В. Плєханова (Росія)

Серед учасників конференції були представники з 53 навчальних закладів. З України були представлені 31 навчальний заклад, а саме:
1. Харківcький торговельно-економічний інcтитут Київcького національного торговельно-економічного універcитету, м. Харків
2. ДВНЗ "Криворізький національний університет"
3. Університету сучасних знань (м.Київ)
4. Кременчуцького інституту Дніпропетровського університету ім. Альфреда Нобеля
5. Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, м. Харків
6. Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро
7. Львівський національний аграрний університет, м. Львів
8. Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
9. Донбаська державна машинобудівна академія МОН України, м. Краматорськ
10. Львівський національний університет ім.І.Франка
11. Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське
12. Вінницький інститут конструювання одягу та підприємництва (ВІКОП)
13. Вінницький фінансово-економічний університет
14. Тернопільський національний економічний університет м. Тернопіль
15. ДВНЗ "Університет банківської справи", м. Київ
16. Донецький державний університет управління МОН України (м. Маріуполь)
17. Донецький національний технічний університет м. Покровськ
18. Українська академія друкарства, м. Львів
19. Запорізькій національний університет, м. Запоріжжя
20. Мукачівський державний університет, м.Мукачево
21. Інститут демографії і соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України, м. Київ
22. Сумський національний аграрний університет м. Суми
23. Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв м. Київ
24. Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів
25. Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана, м. Київ
26. Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
27. Сумський державний університет
28. Національний транспортний університет
29. Тернопільський торгово-економічний університет
30. Державний економіко-технологічний університет транспорту, м. Київ
31. КВНЗ "Інститут підприємництва "Стратегія" Дніпропетровської обласної ради м. Жовті Води

Також були представники з організацій, таких як управління Державної казначейської служби у м. Кременчуці та ПАТ "Укртатанафта" м.Кременчук.
В роботі конференції прийняли участь представники закордонних навчальних закладів, зокрема 3 з Казахстану, 8 з Республіки Білорусь, 10 з Російської федерації, 1 з Польщі та 1 з Латвії. Перелік іноземних установ, представлених на конференції наступний:

1. Академия "Болашак" г. Караганды, Республика Казахстан
2. Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Астана, Казахстан
3. Белорусский государственный экономический университет г. Минск
4. Полесский государственный университет, Пинск, Республика Беларусь.
5. Академия управления при Президенте Республики Беларусь, г. Минск
6. Барановичский государственный университет, Беларусь
7. Башкирский институт технологий и управления (филиал) ФГБОУ ВО "Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)", г. Мелеуз, Республика Башкортостан
8. Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Москва
9. Дагестанский государственный университет, филиал в г. Дербенте
10. Сургутский государственный университет, г. Сургут
11. Вроцлавський економічний університет (Польща)
12. Балтійська міжнародна академія (Латвія)
13. Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета, г. Стерлитамак
14. Частное учреждение "Академия "Болашак" (Казахстан)
15. ГУО "Институт бизнеса и менеджмента технологий" Белорусского государственного университета, г. Минск
16. Хакасский государственный университет им. Н.Ф.Катанова, г.Абакан
17. Белорусский государственный университет физической культуры, г Минск
18. Омский государственный технический университет, г. Омск, Россия
19. Московская финансово-юридическая академия (университет), Россия
20. Московский Авиационный Институт, УЦ "Интеграция", г. Серпухов
21. БИП-Институт правоведения, г. Минск, Беларусь
22. Российская академия народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ

За результатами роботи конференції сформовано збірку тез доповідей, в якій представлено результати дослідження актуальних питань економічного розвитку систем в умовах глобальної нестабільності. Розкрито напрямки розвитку фінансово-кредитного механізму сталого розвитку суб'єктів господарської діяльності. Визначено джерела, механізми, проблеми та перспективи інноваційного розвитку підприємств. Окреслено проблеми та перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу, менеджменту та маркетингу у контексті Європейської інтеграції. Розкрито актуальні питання в сфері міжнародної економіки та зовнішньоекономічної діяльності. Визначено особливості та основні тенденції розвитку фінансових ринків, а також правове забезпечення економічних процесів.

Всього у збірці тез доповідей опубліковано 280 доповіді на 505 сторінках. В роботі конференції піднімалися актуальні питання розвитку як української економіки так і закордонних.

Запрошуємо до участі у наступній конференції, яка запланована на 6-7 грудня 2017 року.

Збірку матеріалів конференції можна скачати тут.

Програму конференції можна скачати тут.

Сертифікати учасників можна скачати тут.

 

КрНУ © 2017