VI ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
"ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ"Вимоги до оформлення матеріалів


Текст обсягом 2-3 сторінки набирати через 1 інтервал, 14 кеглем, шрифтом Times New Roman Cyr. на папері формату А4, поля з усіх боків 2 см. Формули повинні бути зроблені в MS Eguation Editor. Таблиці повинні бути зроблені в MS Word за допомогою табличного редактора (слово таблиця пишеться з великої літери справа, а її назва - по центру рядка).

Підписи розміщуються під рисунками (рис. 1 - в тексті; Рис. 1 - в назві) і над таблицями. Назви рисунків і таблиць обов'язкові.

Список використаних джерел повинен складатись не менше як з 3 найменувань з обов'язковим посиланням на них у тексті 1, с. 23 . Посилання на використані джерела оформляються відповідно до вимог ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.


Матеріали публікуються у авторський редакції. За науковий зміст і якість поданих матеріалів несуть відповідальність автори, для студентів і аспірантів - наукові керівники. 

КрНУ © 2019