VII ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
"ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ"

 

Програмний комітет конференції

Голова

Загірняк М.В. - дійсний член (академік) НАПН України, д.т.н., професор, ректор Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

Заступник голови

Андрій Борисович Почтовюк - д.е.н., проф., декан факультету економіки і управління

Члени програмного комітету

Хлівний Володимир Кирилович - к.е.н., декан фінансово-економічного факультету ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Кириленко Ольга Павлівна - д.е.н., проф., зав. кафедрою фінансів імены С.І. Юрія Тернопільського національного економічного університету

Бабіченко Віктор Володимирович - д.е.н., начальник фінансово - економічного управління ПАТ "Укртатнафта"

Неіленко Тетяна Григорівна - начальник департаменту фінансів виконкому Кременчуцької міської ради

Лощенко Світлана Вікторівна - начальник управління Державної казначейської служби у м. Кременчуці

Дідур Сергій Володимирович - д.е.н., проф. кафедри обліку і фінансів

Хоменко Микола Макарович - д.е.н., проф., зав. кафедрою менеджменту

Кратт Олег Адольфович - д.е.н., проф., зав. кафедрою маркетингу

Труніна Ірина Михайлівна - д.е.н, проф., зав. кафедрою туризму

Касич Алла Олександрівна - д.е.н., проф. кафедри обліку і фінансів 

КрНУ © 2019