МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
"РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОЕКТУВАННІ,
ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННІ ТА БУДІВНИЦТВІ"

 

Міністерство освіти і науки України

Кременчуцький національний університет імені Михайла ОстроградськогоВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ

"РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОЕКТУВАННІ,
ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННІ ТА БУДІВНИЦТВІ"


18 - 21 квітня 2017 року


МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ:

- обмін досвідом, упровадження результатів наукових досліджень у практичну діяльність підприємств і установ;
- установлення нових контактів і співробітництва між організаціями та фахівцями.

Учасники конференції:
До участі в конференції запрошуються викладачі, аспіранти та наукові співробітники за фахом,
а також спеціалісти із суміжних галузей знань, господарники, які зацікавлені у даній тематиці.

Напрямки роботи конференції:

- управління земельними ресурсами,
- моніторинг та кадастр земель,
- кадастр природних ресурсів,
- економіка природокористування та охорона навколишнього середовища,
- законодавчо-правове забезпечення землеус-трою та кадастру,
- оцінка землі та нерухомості,
- організація та діяльність землеустрою,
- геоінформаційні системи в землеустрої, геології та геофізиці,
- збалансований розвиток ландшафтів,
- актуальні питання будівництва та архітектури,
- теоретичні та експериментальні дослідження процесів руйнування гірських порід вибухом,
- сучасні будівельні технології,
- енергозберігаючі технології у будівництві,
- цивільна інженерія,
- проектування конструкцій, будівель і споруд,
- новітні технології у водопостачанні та водовідведенні,
- гідросфера та шляхи відновлення її якості,
- обстеження та реконструкція будівель і споруд.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, французька.

Перелік матеріалів, що надсилаються:
- заявка на участь у конференції відповідно до наведеної форми;
- матеріали конференції (тези, статті) у електронному варіанті за адресою klyuka_lena@mail.ru;
- заявки на конференцію надіслати до 01.04.2017 р.;
- матеріали конференції надіслати до 15.04.2017 р.

Видання матеріалів конференції
Матеріали конференції будуть представлені на електронному ресурсі кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

Запрошення на конференцію


З повагою,
оргкомітет конференції

 

КрНУ © 2019