МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
"РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОЕКТУВАННІ,
ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННІ ТА БУДІВНИЦТВІ"

 

Організаційний комітет конференції:Голова

Гальченко Н.П. - кандидат біологічних наук, доцент кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру КрНУ імені Михайла Остроградського.

Заступник голови

Шелковська І.М. - к.т.н., доц. кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру КрНУ імені Михайла Остроградського


Члени організаційного комітету

Козарь В.І. - к.т.н., доц. кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру КрНУ імені Михайла Остроградського;

Хохлов О.Г. - к.т.н., доц. кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру КрНУ імені Михайла Остроградського;

Лашко С.П. - к.геол.н., доц. кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру КрНУ імені Михайла Остроградського.


Секретар організаційного комітету

Клюка О.М. - кандидат технічних наук, доцент кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру КрНУ імені Михайла Остроградського 

КрНУ © 2019