МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
"РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОЕКТУВАННІ,
ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННІ ТА БУДІВНИЦТВІ"

 

Організаційний комітет конференції:Голова

Гальченко Н.П. - кандидат біологічних наук, доцент кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру КрНУ імені Михайла Остроградського.

Заступник голови

Лашко С.П. - к.геол.н., доц. кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру КрНУ імені Михайла Остроградського.


Члени організаційного комітету

Міхно П.Б. - к.т.н., ст. викл. кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру КрНУ імені Михайла Остроградського;

Козарь В.І. - к.т.н., доц. кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру КрНУ імені Михайла Остроградського;

Шелковська І.М. - к.т.н., доц. кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру КрНУ імені Михайла Остроградського.


Секретар організаційного комітету

Волик А.М. - фахівець кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру КрНУ імені Михайла Остроградського. 

КрНУ © 2020