МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
"РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОЕКТУВАННІ,
ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННІ ТА БУДІВНИЦТВІ"

 

Програмний комітет конференції

Голова

Никифоров В.В. - д.б.н., проф., перший прорек-тор Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського;

Заступник голови

Троцко О.В. - к.т.н., доц., начальник науково-дослідної частини КрНУ імені Михайла Остроградського

Члени програмного комітету

Лященко А.А. - д.т.н., проф. кафедри геоінформатики і фотограмметрії Київського національного університету будівництва і архітектури, заступник директора НДІ геодезії і картографії;

Гвоздяк П.І. - д.б.н., проф., гол.наук.спів. Інституту колоїдної хімії та хімії води НАНУ;

Хамєтов Т.І. - д.е.н., проф., зав. кафедри "Землеустрій ті геодезія" Пензенського державного університету архітектури та будівництва (Росія);

Артамонов В.В. - д.т.н., проф., зав. кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського;

Амарши Х. - проф. Департаменту гідравліки Анабинського університету (Алжир);

Мержвинський Л.М. - к.б.н., доцент, зав. кафедри ботаніки Вітебського державного університету імені П.М.Машерова (Республіка Білорусь);

Клименко Є.В. - д.т.н., проф., проректор з наукової роботи Одеської державної академії будівництва та архітектури.

Секретар програмного комітету

Помазан М.В. - к.т.н, старший викладач кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру КрНУ імені Михайла Остроградського.


 

КрНУ © 2019