МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
"РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОЕКТУВАННІ,
ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННІ ТА БУДІВНИЦТВІ"

 

Програмний комітет конференції

Голова

Никифоров В.В. - д.б.н., проф., перший проректор Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського;

Заступники голови

Артамонов В.В. - д.т.н., проф., зав. кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру КрНУ імені Михайла Остроградського;

Троцко О.В. - к.т.н., доц., начальник науково-дослідної частини КрНУ імені Михайла Остроградського

Члени програмного комітету

Амарши Х. - проф. Департаменту гідравліки Анабинського університету (Алжир);

Гвоздяк П.І. - д.б.н., проф., гол.наук.спів. Інституту колоїдної хімії та хімії води НАНУ;

Дебільмон П. - голова ради директорів ТОВ BIOSOF (Бельгія);

Клименко Є.В. - д.т.н., проф., проректор з наукової роботи Одеської державної академії будівництва та архітектури;

Лященко А.А. - д.т.н., проф. кафедри геоінформатики і фотограмметрії Київського національного університету будівництва і архітектури, заступник директора НДІ геодезії і картографії;

Мержвинський Л.М. - к.б.н., доцент, зав. кафедри ботаніки Вітебського державного університету імені П.М. Машерова (Республіка Білорусь);

Петраковська О.С. - д.т.н., зав. кафедри землеустрою і кадастру Київського національного університету будівництва і архітектури;

Секретар програмного комітету

Козарь Л.М. - ст. викл. кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру КрНУ імені Михайла Остроградського
 

КрНУ © 2020