Презентація книги

Презентація книги

Шлях до визнання

Нещодавно з друку у світ вийшла книга “Шлях до визнання”. Це науково-популярне видання присвячене 50-річній історії Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Книга складається з п’яти розділів, до яких увійшли історичні нариси про різні періоди розвитку та становлення вищого навчального закладу. Зокрема, розділ перший розповідає про його чотирьох керівників:Петра Герасимовича Паустовського, Миколу Оверковича Вертелецького, Володимира Єлисеєвича Маслова та Михайла Васильовича Загірняка. Другий розділ книги присвячено двом основним етапом розвитку: з1960 до 1974 року та з 1974 і донині. Сучасну історію і надбання університету висвітлено у третьому й четвертому розділах, з яких можна дізнатися про діяльність університету за основними напрями роботи та про його структурні підрозділи. П’ятий розділ має назву “Наші випускники – наша гордість”. За роки свого існування університет підготував майже 20 тисяч висококваліфікованих фахівців, які сформували технічну та економічну еліту міста та регіону. Про особисті здобутки декого з них і розповідає цей розділ.

Книгу до друку рекомендовано вченою радою університету, редакційну колегію з її підготовки очолив ректор університету професор М.В. Загірняк. Вона є продовженням книги “Кременчуцький державний політехнічний інститут”, написаної колективом авторів на чолі з О.І. Осташком і виданої 1999 року та не претендує на повне висвітлення історії вищого навчального закладу, але йне повторює написаного раніше.

Видано книгу за фінансової підтримки Кременчуцької міської ради та Крюківського кар’єроуправління державного підприємства “Управління промислових підприємств залізничного транспорту України”.