Новини

Новини

Визнання за значні досягнення

18-19 листопада 2010 року під час загальних зборів Національної академії педагогічних наук України відбулися вибори дійсних членів та членів-кореспондентів НАПН України. З - поміж багатьох претендентів членом-кореспондентом НАПН України відділення вищої освіти обраний ректор Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Михайло Васильович Загірняк. Таке обрання є свідченням високого авторитету М.В. Загірняка як ученого, педагога й організатора вищої освіти.

Варто зазначити, що членами-кореспондентами академії обирають учених – докторів наук, відомих своїми науковими працями, які успішно поєднують педагогічну і наукову діяльність, мають значні досягнення в розробленні та впровадженні в навчальний процес нових освітніх технологій.

Школа-університет

25 листопада на базі нашого університету відбувся регіональний науково-практичний семінар “Прикладні аспекти роботи психолога в умовах сучасної загальноосвітньої школи”, організований спільними зусиллями кафедри соціально-політичних наук та Кременчуцького міського науково-педагогічного центру за сприяння міського управління освіти. У роботі семінару взяли участь проректор з науково-педагогічної та методичної роботи університету В.В. Костін, начальник управління освіти виконкому Кременчуцької міської ради Г.Ф. Москалик, головний редактор журналу “Практична психологія та соціальна робота” О.В. Губенко, редактор журналу “Обдарована дитина” Г.О. Колісник, викладачі університету, шкільні психологи міста та Кременчуцького району.

На актуальності проведення такого заходу наголосив професор В.В. Костін, акцентувавши увагу на необхідності поєднання на регіональному рівні стійких взаємозв'язків у трикутнику освіта-наука-виробництво як бази прогресивного розвитку економіки нашої країни. Про можливості співпраці з метою консолідації зусиль усіх учасників навчально-виховного процесу ланки “школа-університет” розповіла у своєму виступі доктор пед. наук, професор, зав. кафедри СПН Т.Б. Поясок. Як різновид сучасних методів роботи зі школярами була розглянута проектна діяльність кандидата пед. наук, доцента Л.В. Герасименко та старшого викладача кафедри СПН О.І. Овчаренка. Методика тренінгу з формування професійних намірів школярів була представлена кандидатом психологічних наук, доцентом Р.М. Білоус. Засоби запобігання маніпулятивному впливу на свідомість особистості продемонстрував старший викладач університету К.М. Слісенко.

“Історична пам'ять: люди та епохи”

Із 24 до 28 листопада 2010 року Віктор Саранча, аспірант кафедри українознавства, брав участь у роботі науково-практичної конференції “Історична пам'ять: люди та епохи”, яку проводили Державний академічний університет гуманітарних наук й Інститут загальної історії Російської академії наук (м. Москва).

Віктор Саранча керував роботою секції “Історична пам'ять та світові війни ХХ століття”. Він також виступив із доповіддю з теми “Історична пам'ять про Першу світову війну на початку ХХІ століття: між реконструкцією та “новим міфобудуванням”.

Протягом конференції Віктор Саранча спілкувався з колегами з Москви, Мінська Нижнього Новгороду, Єкатеринбургу, Ульяновська, Набережних Човнів, Рівного, Києва та інших міст. Науковці обмінялися інформацією про стан розвитку історичної науки у ВНЗ вищезазначених міст. Організатори та учасники конференції зацікавилися розвитком співпраці з нашим університетом.