Події

Події

Двадцять років кафедрі СПН

Кафедру соціально-політичних наук (СПН) організовано наказом ректора Харківського політехнічного інституту 24 грудня 1990 року. Очолив її кандидат історичних наук професор О.І. Осташко. Колектив кафедри забезпечував викладання майже всього гуманітарного циклу дисциплін і посідав одне з чільних місць в університеті за кількістю публікацій, монографій, захистів кандидатських дисертацій.

З розвитком навчального закладу в університеті виникла потреба структурної реорганізації бази викладання гуманітарних дисциплін. Частина викладачів і навчальних курсів перейшла на новостворену кафедру українознавства.

Сьогодні на кафедрі СПН працюють 15 викладачів, з них два доктори наук, три професори, сім -- кандидатів наук. Очолює кафедру доктор педагогічних наук, професор Т.Б. Поясок. Нині в аспірантурі навчається два аспіранти та один здобувач. Протягом останніх років склад кафедри поповнили кандидати наук з психології – Н.І. Мащенко та Р.М. Білоус, політології – О.А. Матета та Г.О. Лебединська. Викладачі активно розробляють нові навчальні курси; працюють над методичними рекомендаціями та створенням підручників для студентів; публікують результати своїх досліджень у вітчизняних і зарубіжних виданнях; ведуть наукові гуртки і проблемні групи з політології, історії, політичного маркетингу, конфліктології; активно співпрацюють зі школами, керують науковими роботами школярів у МАН. Результатом такої роботи є систематичні перемоги студентів на Всеукраїнських олімпіадах та участь у конференціях.

Кафедра СПН має широку географію наукових зв’язків, серед яких варто виділити: Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України, Київський гуманітарний університет імені Б. Грінченка, Маріупольський гуманітарний університет, Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, Полтавський педагогічний університет та інші.

Професорсько-викладацький склад кафедри бере активну участь у науковому житті університету, представляючи його на численних міжнародних та всеукраїнських конференціях та симпозіумах. Протягом останніх років викладачі кафедри вигравали кілька міжнародних стипендій і грантів. Зокрема, викладачі кафедри Л.В. Герасименко та С.Г.Овчаренко пройшли стажування в Міжнародній гуманістичній школі Варшавського університету. Протягом 2006 року кафедра була співорганізатором і партнером проекту Школа зі школою для учнів і студентів міст Кременчук та Сосновець (Польща). Проект отримав фінансування від Фонду “Fundacja Edukacja dla Demokracji - Program RITA”. Овчаренко О.І. 2004 – 2005 років проходив стажування за стипендійними програмами ім. Королеви Ядвіги (Ягеллонський університет) та Уряду Польщі для молодих науковців (Варшавський університет). 2010 року викладачі кафедри отримали грант Королівського посольства Норвегії в Україні, на кошти якого була організована літня екологічна школа.

Викладачі кафедри займаються громадською, просвітницькою діяльністю, беруть участь у літніх та зимових школах з проблем молоді, виховання толерантності, формування громадянського суспільства, європейської та євроатлантичної інтеграції. Кафедра та лабораторія практичної психології та соціології активно проводять соціологічні дослідження на замовлення міської влади та підприємств.

2008 року кафедра отримала ліцензію на підготовку фахівців за напрямом 6.030102 “Психологія”, поточного року відбувся 100-відсотковий набір на цю спеціальність. Зараз проводиться робота зі створення при кафедрі психологічної служби, у роботі якої згодом будуть задіяні і студенти-психологи старших курсів. У перспективі – відкриття аспірантури.

Вітаємо колектив кафедри СПН з 20-річчям діяльності! Зичимо щастя, здоров’я, плідних здобутків.