Євроінтеграція

Євроінтеграція

Міжнародний PhD-семінар -- 2010

У рамках Центральноєвропейської програми обміну для університетської освіти доцент кафедри САУЕ Гладир А.І., старший викладач кафедри САУЕ Конох І.С., асистент кафедри САУЕ Алексєєва Ю.О., асистент кафедри ІВМ Маркевич А.Г. брали участь у роботі Східноєвропейської літньої школи, (з 18 до 21 жовтня 2010 р., м. Глівіце, Польща) та участь у Міжнародному PhD -семінарі (з 22 до 26 жовтня, м. Вісла, Польща). Обидва заходи проводив електротехнічний факультет Сілезького технологічного університету (м. Глівіце) за підтримки польсько-японської Вищої школи комп’ютерної техніки, Польського товариства теоретичної та прикладної електротехніки, Інституту техніки та технологій. Участь у зазначених заходах профінансовано за рахунок гранту Міністерства науки і вищої освіти Республіки Польща.

Під час роботи Східноєвропейської літньої школи та Міжнародного PhD -семінару обговорювали питання щодо інтенсифікації співпраці з іноземними партнерами та залучення нашого університету до міжнародних проектів і програм. Відбулися зустрічі з представниками ректорату Сілезького технологічного університету, з деканом та адміністрацією електротехнічного факультету. Учасників літньої школи ознайомили з його лабораторною базою. Також представники нашого університету досягнули домовленостей щодо укладення угоди про співпрацю між ІЕЕСУ та електротехнічним факультетом Технічного університету в Кошицях, Словаччина, та участі університетів-учасників Міжнародного PhD -семінару у наступних заходах нашого університету, а саме: IX Міжнародній науково-технічній конференції молодих учених і спеціалістів Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації” та ХІІI Міжнародній науково-технічній конференціїПроблеми енергоресурсозбереження в електротехнічних системах. Наука, освіта і практика”.

На секційних засіданнях PhD-семінару були представлені та обговорені наукові роботи старшого викладача кафедри САУЕ Коноха І.С., асистента кафедри САУЕ Алєксєєвої Ю.О., асистента кафедри ІВМ Маркевича А.Г. Доповідачі відповіли на питання та отримали рекомендації щодо представлених наукових робіт, які були опубліковані у збірнику конференції PTETiS, №28, 2010.

У роботі Східноєвропейської літньої школи та Міжнародному PhD-семінарі брали участь майже 40 професорів-експертів з Польщі, Німеччини, України та Білорусії, 26 PhD-студентів з Центральної Європи, 20 PhD-студентів зі Східної Європи та 80 PhD-студентів з університетів Польщі.

На фото: Зустріч керівників делегацій з науковим керівником семінару OWD 2010 проф. Кшиштофом Клющинским (в центрі). Вручення пам'ятної медалі 50-річчя Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.