Фотовольтаїка – шлях до Сонця

Фотовольтаїка – шлях до Сонця

Фотовольтаїка — метод вироблення електроенергії шляхом використання фоточутливих елементів для перетворення сонячної енергії в електрику. Цим методом досить плідно займаються науковці кафедри інформаційно-управляючих систем нашого університету. Саме за ініціативи завідувача кафедри А.П. Оксанича 5-7 травня на базі університету відбулася І Міжнародна науково-практична конференція “Напівпровідникові матеріали, інформаційні технології та фотовольтаїка”. Упродовж трьох днів під час роботи трьох секцій було заслухано 103 доповіді від 62 організацій і наукових центрів НАН і МОН України, а також ряду зарубіжних країн. У конференції взяли участь один академік та три члени-кореспонденти НАН України, 31 доктор наук, 47 кандидатів наук і 46 аспірантів та магістрів. Та все ж головним досягненням конференції стало об'єднання в рамках єдиного форуму наукових співробітників різних наукових шкіл, що займаються вивченням цих напрямів. Конференція дозволила об’єднати зусилля вчених, дослідників, винахідників та бізнесменів для розвитку вітчизняної науки, напівпровідникової промисловості та сонячної енергетики. Зокрема, на базі Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України та Кременчуцького національного університету ім. Михайла Остроградського, за участі Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, ТОВ “Силікон” та ПП “Галар” було створено науково-навчальний виробничий комплекс “СОЛАР”. Головним напрямом його діяльності визначено пошук оптимальних шляхів виготовлення мобільних сонячних станцій з метою організації їх промислового виробництва на основі вітчизняної елементної бази та комплектуючих.

Родзинкою зібрання науковців можна назвати демонстрацію дослідного зразка мобільної сонячної станції “Солар-1”, розробленого й виготовленого спільними зусиллями університету Кременчука й Інституту фізики напівпровідників, який презентував доцент кафедри інформаційно-управляючих систем КНУ С.Є. Притчин.

Наступну Міжнародну конференцію за такою самою темою заплановано провести через два роки.