Успішна акредитація

Успішна акредитація

Для того щоб навчати студентів, кожний вищий навчальний заклад України повинен проходити державну форму контролю якості підготовки. Правом проводити таку акредитацію наділено Державну акредитаційну комісію, яка впродовж року шляхом різних перевірок кадрового, методичного, інформаційного, матеріально-технічного забезпечення визначає відповідність ВНЗ державним стандартам освіти. У тому числі перевіряється функціонування всіх його підрозділів стосовно якості підготовки фахівців

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського таку перевірку пройшов п’ять років тому й був акредитований за найвищим ІV рівнем. Нещодавно університет отримав уже другий сертифікат відповідності державної гарантії за ІV рівнем в галузі освітньої діяльності терміном дії на 10 років. Таке право мають тільки ті університети, які мають статус національного, усі інші зобов’язані проходити акредитацію кожні п’ять років.

Варто зазначити, що першу акредитацію комісія завжди проводить із виїздом до ВНЗ. Повторна за відповідним рівнем проводиться вже без приїзду комісії, але за умови, що протягом п’яти років ВНЗ не отримав ніяких приписів контролюючих органів: КРУ, держаної інспекції ВНЗ, а також якщо протягом останнього року акредитовано не менше 73 % спеціальностей того рівня, за якими ведеться акредитація. Тобто якщо КрНУ було акредитовано за ІV рівнем, то університет мав акредитувати, насамперед, магістерські програми. Із 23 магістерських програм протягом 2010 /11 років акредитовано 19, або 83 % від загальної кількості. Тож університет успішно пройшов повторний контроль без виїзду комісії, що є знаменною подією для всього колективу викладачів і студентів.