Товариство молодих учених

Товариство молодих учених

Студентська наука

Загальні збори Товариства молодих учених, у яких узяли участь голови факультетських і кафедральних ТМУ університету, відбулися 17 жовтня. Розпочалися вони з доповіді “Про наукову діяльність товариства в 2010-2011 н.р.”.

На засіданні було затверджено план роботи ТМУ на 2011-2012 н.р. й обрано раду товариства. Головою ради молодих учених обрано Збиранник О. М., заступником голови - Сакун О. А., відповідальною за зв’язки з громадськістю та засобами масової інформації - Славко О. Г., членами Ради – Овчаренко С. Г., Моісеєнко М. С., Зачепу Ю. В., Дьоміна О. В., Гноєву І. М. та інших.

Під час виступів голови факультетських і кафедральних ТМУ запропонували напрями і заходи щодо інтенсифікації науково-дослідної роботи молодих учених у межах програми “Студентська наука”. Зокрема, заступник директора ІЕЕСУ к.т.н., доц. Перехрест А. Л. уважає за необхідне створити окремий сайт ради ТМУ, на якому викладати всю інформацію про його діяльність. Заступник декана ФТЗТ Холодний Ю.Ф. запропонував активізувати роботу товариства щодо створення студентського конструкторського бюро. Голова ТМУ факультету управління Збиранник О.М. висловила думку про необхідність проведення міжфакультетських круглих столів і залучення студентів до виконання господарсько-договірної науково-дослідної роботи. Голова ТМУ ФЕКІ Славко О. Г. запропонувала мотивувати майбутніх науковців карткою підтримки бакалавра та більш активніше залучати до наукової діяльності першокурсників. Голова ТМУ ФПГН Овчаренко С. Г. висловила пропозицію мотивувати майбутніх науковців можливістю побачити світ та запросила брати участь студентів інших спеціальностей у написанні наукових робіт. Моісеєнко М.С., голова ТМУ ФММ висловила думку щодо запрошення студентів молодших курсів на конференції, які проводяться в університеті для знайомства та набуття досвіду виступів із науковими доповідями. Голова ТМУ ФТЗТ О. В. Дьомін зауважив на можливості написання наукових робіт під керівництвом викладачів різних кафедр.

Солошич І. О. доц., к.пед.н., керівник

наукової діяльності студентів і молодих учених

 

Форум першокурсників

Більше ніж 180 студентів з різних факультетів узяли участь у цьогорічному форумі першокурсників, який відбувся 27 жовтня. Про історію створення ТМУ, структуру та організацію роботи товариства їм розповіла керівник наукової діяльності студентів, молодих учених к.пед.н., доц. Солошич І.О., яка зауважила, що наукова діяльність, насамперед, повинна базуватися на бажанні, знаннях та ініціативності. Про стан наукової діяльності в університеті та можливості публікації у фахових виданнях і збірниках тез доповів начальник НДЧ к.б.н., доц.. Никифоров В.В.. Досить цікавою була розповідь і завідувача кафедри інформатики та вищої математики к.ф-м.н., проф.. Ляшенка В.П. про наукові напрями діяльності кафедри, тематику випускних робіт студентів, можливості участі студентів у виконанні госпдоговірних та держбюджетних тем, про працевлаштування і перспективи професійної діяльності.

З доповіддю на тему “Управління процесом механічної обробки нано- і субмікроскопічних металів для збереження вихідних властивостей заготовок” виступила к.т.н., доц. Симонова А.А. Студенти зацікавилися перспективами розвитку інтегрованих технологій. Доповідь Сакун Л.М. було присвячено ролі науки в навчальному процесі першокурсників (на прикладі студентів кафедри менеджменту), про вибір проблематики та організацію досліджень молодих науковців та етапи виконання студентської наукової роботи.

Старший викладач ФПГН Овчаренко С.Г. розповіла про участь у міжнародних проектах, міжнародних конференціях, школах і т.д. за рахунок приймаючої сторони, що є однією з мотивацій для заняття наукою.

Тож запрошуємо студентів перших курсів до наукової співпраці.