ІІІ Всеукраїнський з’їзд працівників освіти

ІІІ Всеукраїнський з’їзд працівників освіти

28 жовтня 2011 року за участю Прем’єр-міністра України Миколи Азарова та Міністра освіти і науки, молоді та спорту Дмитра Табачника відбувся ІІІ Всеукраїнський з’їзд працівників освіти. У його роботі взяли участь майже тисяча делегатів з усіх областей України – представники освітянської галузі, яких було обрано на регіональних конференціях, а також урядовці, народні депутати України, представники міністерств та відомств, громадських організацій, центральних та регіональних засобів масової інформації.

У числі делегатів від Полтавщини був і ректор нашого університету професор М.В. Загірняк. За його словами, основними документами, що розглядали на з'їзді, стали проект Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки та проект нової редакції Закону України “Про вищу освіту”. Як повідомив Михайло Васильович, напередодні пленарного засідання відбулися засідання профільних секцій. Зокрема, секція “Вища освіта” зібралася в КНУ імені Тараса Шевченка. Під час обговорення вищезазначених документів йшлося про найбільш актуальні проблеми українських ВНЗ. А саме про доцільність повернення самостійності у фінансових питаннях. Існуючі спеціальні фонди вишів мають перебувати під повним керівництвом ВНЗ, а не Дерказначейства, яке нині визначає куди і скільки зароблених навчальним закладом коштів має бути спрямовано. Через недостатнє державне фінансування вони в основному використовуються на видатки зарплат, комунальних платежів і стипендій замість капітальних ремонтів, покращення матеріально-технічної бази, організації навчально-виховного процесу.

Багато запитань викликає наявність у законодавчому полі галузі вищої освіти різноманітних підзаконних актів, які нівелюють чинний Закон “Про вищу освіту”. Саме тому, на пропозицію ректорів, ухвалення нового Закону повинне мати першочергову перспективу. До нього в учасників обговорення також є багато претензій і запитань, але в цілому документ може бути прийнятий. Серед пропозицій звучали такі: створити найкращі умови для двох- трьох ВНЗ України, які б отримали світовий рейтинг визнання; розтлумачити широкому загалу що собою являє оптимізація ВНЗ; визначитися, хто має розробити й затвердити новий перелік професій, який би чітко визначав долю бакалавра, магістра тощо; передбачити у податковому законодавстві нормативи й пільги, які б заохочували меценатство у галузі вищої освіти.

М.В. Загірняк зауважив, що не поділяє думки щодо створення тепличних умов для декількох ВНЗ, тому що проблеми такий підхід не розв’яже. Щоб мати світовий рейтинг, насамперед необхідно плекати наукову еліту й створювати вітчизняні наукові школи з різних напрямів науки та підготовки фахівців, які б завоювали справжній авторитет у світі. Саме цим процесом нині найбільше й переймаються у Кременчуцькому національному університеті.

У цілому ж, проведення з’їзду та виступи державних діячів на ньому засвідчили тезу про те, що найбільш витратна галузь України - освіта - рухається вперед, але у межах можливого.