Знайомство зблизька

Знайомство зблизька

Кафедрі українознавства - 10 років

Кафедру українознавства, на яку ректором покладена особлива місія, було створено 5 листопада 2001 року в результаті об’єднання частини кафедри СПН і української та російської мов. Першим завідувачем кафедри був О.І. Осташко (нині покійний).

На сьогодні на кафедрі працюють 15 викладачів, серед яких 3 доктори наук, професорів; 8 кандидатів наук, доцентів; 3 старші викладачі; асистент. Вони забезпечують викладання 35 дисциплін із трьох блоків на всіх факультетах університету, а саме: історичні, культурологічні, філологічні.

Кафедра українознавства є випусковою. Готує фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр і спеціаліст за напрямом “Документознавство та інформаційна діяльність”. Діє аспірантура за напрямом “Історія України”. Кафедра має в своєму розпорядженні комп’ютерний клас, на заняттях використовуються новітні технології навчання.

Зусилля викладачів кафедри зосереджені на становленні та вдосконаленні навчального процесу в царині гуманітарних наук. І саме українська мова стала основним засобом втіленням поставленої мети.

Кафедра співпрацює та здійснює науково-дослідну роботу, підтримує тісні зв’язки з провідними ВНЗ і академічними інститутами України. Професорсько-викладацький склад - активний учасник наукового життя університету, гідно представляє рідну альма-матер на численних всеукраїнських і міжнародних конференціях та симпозіумах. Постійно виходять у світ монографії, статті, наукові роботи, дослідження доцента Маслака В.І., доцента Крота В.О., професора Вирського Д.С., професора Брехуненка В.А., доцента Шабуніної В.В., доцента Тур О.М. доцента Лушакової А.М., доцента Шаблія О.П. та ін.

Видано з грифом міністерства освіти навчальні посібники, готуються до випуску інші підручники; 350 наукових праць викладачів кафедри надруковано в Україні і за кордоном; протягом останніх трьох років відбувся захист трьох кандидатських дисертації ( 2008 року Тур О.М.; 2009 – Можарова Т.М.; 2010 – Шабуніна В.В.) Продовжують працювати над кандидатськими та докторськими дисертаціями ще п’ять осіб.

Кафедра неодноразово організовувала науково-практичні регіональні конференції. Викладачі кафедри керують науково-дослідною роботою студентів, які були переможцями і призерами на різних наукових форумах і конкурсах. Зокрема, Приходько Марія – дипломантка конкурсу з архівознавства та документознавства. За наукову сміливість і оригінальність дослідження заохочувальні грамоти отримали Шолох Анна, Фірс Ірина.

Кафедра українознавства – це потужний центр виховної роботи. Стало традиційним проведення урочистих засідань і свят до Дня української писемності та мови і до Міжнародного дня рідної мови, Шевченківських днів, різноманітних брейн-рингів, урочистостей до визначних історичних дат, екскурсій, літературних свят, зустрічі з відомими людьми, письменниками рідного краю; з учасниками Великої Вітчизняної війни. Студенти-документознавці під керівництвом викладачів кафедри опікуються долею ветеранів, які знаходяться на лікуванні у міському госпіталі. Підтримуємо тісний зв’язок із Кременчуцьким краєзнавчим музеєм.

Викладачі кафедри завжди відігравали і відіграють помітну роль у житті колективу університету, успішно готують кадри високого ґатунку. У наших фахівцях – нагальна потреба. Усі вони працевлаштовані і мають шану в колективах.

Маслак В.І. доцент,

завідувач кафедри українознавства