Конференції

 

Проблеми психології та педагогіки

 

24–25 лютого поточного року в нашому університеті  відбулася  Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічні та політичні проблеми в трансформаційних процесах українського суспільства».

Її метою було визначення психолого-педагогічних та політичних проблем в Україні та оптимальних шляхів їх розв’язання; створення в університеті регіонального координаційного центру наукових розробок з психолого-педагогічної та політичної проблематики; встановлення нових контактів і співробітництва з фахівцями інших навчальних закладів.

У конференції взяли участь представники вищих, середньо-спеціальних навчальних закладів та загальноосвітніх шкіл України: Маріупольський державний університет, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, Миколаївський державний аграрний університет, Київський національний лінгвістичний університет, Вінницький національний аграрний університет, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (м. Київ), Київський університет імені Бориса Грінченка, Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського, ІПООД НАПН України (м. Київ), Кременчуцькі ЗОШ № 1, 8, 12, 23, Кременчуцький колегіум № 25 та ін. Конференція проводилась за чотирма тематичними напрямами: освітологіянауковий напрям інтегрованого пізнання освіти; психологічні аспекти розвитку особистості; проблеми трансформаційних процесів українського суспільства в політичному вимірі; соціально-економічний розвиток України: історичний аспект.

 

Екологічна безпека вибухів

 

20-25 лютого Кременчуцьким національним університетом імені Михайла Остроградського спільно з Міжвідомчою асоціацією «Укрвибухпром» та ЗАТ «Міжвідомча комісія з вибухової справи» (Росія) проведено XVIII Міжнародну науково-технічну конференцію «Розробка, використання та екологічна безпека сучасних гранульованих та емульсійних вибухових речовин». У конференції взяли участь представники зарубіжних і вітчизняних ВНЗ, установ і організацій: Сілезький технічний університет (Польща), Петрошанський університет (Румунія), Казахський національний технічний університет (Казахстан), ННЦДП – ІГС ім. О. О. Скочинського (Росія), Науково-дослідний інститут безпеки праці та екології в гірничорудній і металургійній промисловості (м. Кривий Ріг), Донецький національний університет (м. Донецьк), Санкт-Петербурзький державний гірничий університет (Росія), Міжвідомча асоціація «Укрвибухпром», ЗАТ «Міжвідомча комісія з вибухової справи» (Росія), НВО «Павлоградський хімічний завод» (м. Павлоград)  та ін.

Тематика конференції пов’язана з розробкою та застосуванням емульсійних вибухових речовин у гірничовидобувній промисловості, використанням сучасних технологій під час виконання вибухових робіт під час  руйнування гірських порід, інноваціями, трансфером технологій та комерціалізацією наукових розробок у даній сфері. Особливої уваги у доповідях набули питання безпечного використання вибухових матеріалів при відкритій і підземній розробках  корисних копалин, екологічних проблем вибуху при застосуванні гранульованих і емульсійних вибухових речовин, охорони праці та безпеки виробництва на гірничих підприємствах. Плідній роботі конференції сприяла щира українська гостинність та мальовнича природа Закарпаття, а саме  смт. Свалява, де й проходила конференція.

 

Управління сталим розвитком

 

14–15 березня в університеті  відбулася  I Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні питання управління сталим розвитком  у сучасному суспільстві: проблеми й  перспективи». Метою  започаткованої  факультетом економіки та управління  конференції є  теоретичне  узагальнення  наукових досліджень і  розробка  практичних рекомендацій з проблем управління сталим розвитком в умовах інтеграційних і глобалізаційних змін; встановлення  нових контактів і співробітництва з фахівцями інших навчальних закладів.

Конференція пройшла в атмосфері плідної співпраці між науковцями і студентами нашого університету та представниками ВНЗ України: Львівського національного університету, Харківського автомобільно-дорожнього інституту, Донецького національного технічного університету, Черкаського інституту банківської справи БС НБУ, Національної академії державного управління при Президентові України та ін.

У роботі конференції також брали участь представники із Росії, Чехії та Словаччини. Конференція проводилась за шістьма тематичними напрямами: організаційно-економічне забезпечення системи управління конкурентоспроможністю підприємств; сучасні напрями розвитку управління персоналом у системі менеджменту організації; управління маркетингом на сучасному етапі розвитку економіки; методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземної мови на сучасному етапі; комунікативні, лінгвокультурологічні, когнітивно-прагматичні й перекладацькі проблеми мовознавства; управління сталим розвитком. Було заслухано дві пленарні та близько сорока секційних доповідей.