Загальні збори ТСАМУ

 

Другого жовтня в КрНУ відбулися загальні збори Товариства студентів, аспірантів та молодих учених (ТСАМУ), у яких узяли участь голови інститутських, факультетських і кафедральних товариств.

- Організація наукової роботи зі студентами в КрНУ є важливим чинником ефективності професійної підготовки фахівців з вищою освітою, - наголосив проректор з науково-педагогічної роботи та новітніх технологій в освіті к.т.н., доц. С.А. Сергієнко, вітаючи присутніх. Про те, якою була наукова діяльність товариства минулого навчального року, доповіла керівник науковою діяльністю ТСАМУ к.пед.н., доц. І.О. Солошич.

На засіданні було затверджено план роботи ТСАМУ на 2012/2013 н. р. й обрано раду товариства. Зокрема, головою обрано Збиранник О.М., заступником голови - Сакун О.А., відповідальною за зв'язки з громадськістю та засобами масової інформації - Славко О.Г., членами ради - Зачепу Ю.В., Василенко Д.П., Ховрак І.В., Кухаренко Д.Ю., Гноєву І.М., Холодного В.Ю. та інших.

Збиранник О.М. голова ради ТСАМУ