Конференції

Сучасні технології буріння

 

5-10 вересня 2012 року в університеті спільно з Міжвідомчою асоціацією "Укрвибухпром" та ЗАТ "Міжвідомча комісія з вибухової справи" (Росія) відбулась ІХ Міжнародна науково-технічна конференція "Сучасні технології ведення буровибухових робіт, їхня економічна ефективність і техногенна безпека". Конференція пройшла в атмосфері плідної співпраці між науковцями нашого університету та представниками 44 ВНЗ України, Росії, Казахстану, Румунії, Польщі та Узбекистану за наступними тематичними напрямами: теоретичні та експериментальні дослідження процесів руйнування гірських порід вибухом; нові емульсійні вибухові речовини та ефективність їхнього використання в гірничодобувній галузі; прогресивні технології розробки корисних копалин; економічна ефективність застосування сучасних технологій розробки корисних копалин; проектування та проведення спеціальних вибухових робіт; інновації, трансфер технологій та комерціалізація наукових розробок; питання техногенної безпеки при відкритій та підземній розробці корисних копалин. Було заслухано чотири пленарні та 27 секційних доповідей.

Електропривод

17-22 вересня 2012 року у смт. Миколаївка (АР Крим) відбулась ХІХ Міжнародна науково-технічна конференція "Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія та практика", організатором якої є Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. Конференція пройшла в атмосфері плідної співпраці між науковцями нашого університету та представниками ВНЗ і організацій з України, Росії, Білорусі, Словенії, США, Сирії , Польщі, Словаччини, Грузії, Марокко та Казахстану за наступними тематичними напрямами: теорія автоматизованого електропривода; сучасні системи промислового електропривода; енергозбереження засобами електропривода; діагностика в електромеханічних системах. Було заслухано п'ять пленарних та 80 секційних доповідей. Із доповіддю "Наукова діяльність КрНУ" виступив ректор університету М.В. Загірняк. У рамках конференції відбулась VI спеціалізована виставка "Сучасні технології в освіті та виробництві" за напрямами: науково-методичні розробки та видання; інформаційно-програмне забезпечення; програмно-апаратні комплекси для навчального процесу.