Міжнародна співпраця

Візит до Польщі

 

Ректор КрНУ імені Михайла Остроградського Михайло Загірняк і доцент кафедри електричних машин та апаратів В'ячеслав Прус узяли участь у роботі XXII Міжнародного симпозіуму "Застосування електромагнетизму у сучасних технологіях та інформатиці", який відбувся 9 -12 вересня 2012 р. у м. Сандоміж (Польща) під егідою Польського товариства із застосування електромагнетизму (PTZE).

Науковці зробили три доповіді за напрямом своїх досліджень на секційних засіданнях: "Порівняння методів діагностики асинхронних двигунів на основі спектрального аналізу сигналів струму та миттєвої потужності", "Визначення енергетичних показників трифазних асинхронних двигунів з фазним ротором через окремі складові втрат", "Система ідентифікації аварійних станів у гідротранспортних комплексах". Професор Михайло Загірняк керував роботою секції "Електромагнетизм у матеріалах", на якій розглядалися питання теоретичних розрахунків електромагнітних полів у матеріалах та розробки і дослідження магнітних сепараторів з використанням новітніх матеріалів та технологій. Результати досліджень будуть опубліковані у закордонному фаховому виданні Przeglad Elektrotechniczny (Electrical Review), яке є високорейтинговим виданням переліку SCOPUS. Під час симпозіуму було укладено договір про співпрацю між електротехнічним факультетом Університету Марібору (Словенія) та Інститутом електромеханіки, енергозбереження і систем управління нашого університету.

Також у рамках робочого візиту до Польщі Михайло Загірняк відвідав місто Львів, де зустрівся із ректором Національного університету "Львівська політехніка" Юрієм Бобалом. У ході зустрічі було вирішено питання щодо укладання угоди про співпрацю між університетами. Цей документ значно розширить можливості обміну науковцями та викладачами, спільної участі у міжнародних наукових конференціях і взаємних публікацій у фахових виданнях університетів, у тому числі міжнародних.

Співробітництво з ВЕУ

У рамках нещодавно підписаного договору про співробітництво між Кременчуцьким національним університетом імені Михайла Остроградського та Вроцлавським економічним університетом (ВЕУ) у Польщі відбувся візит до м. Вроцлав декана факультету економіки та управління, доцента Почтовюка А.Б. та координатора міжнародних зв'язків КрНУ, професора КрНУ та Університету Матея Бела Підліснюк В.В.

У рамках візиту відбулася зустріч з проректором Вроцлавського економічного університету з іноземних зв'язків професором Богуславом Федором та заступником декана факультету економіки, завідувачем кафедри менеджменту та адміністрування професором Станіславом Кореніком, під час якої обговорювалися питання розвитку співробітництва згідно з підписаним договором. Відбулася дискусія щодо питання обміну студентами та викладачами, участі в конференціях, розробки спільної магістерської програми з регіонального сталого розвитку і туризму.

Професор Підліснюк В.В. та доцент Почтовюк В.В. також узяли участь у Міжнародній конференції з питань регіонального розвитку, що була організована ВЕУ в м. Мілітц, і виступили на пленарному засіданні з доповідями з теми "Підходи до впровадження сталого розвитку на регіональному рівні в Україні" та "Регіональні аспекти менеджменту вищої економічної освіти" відповідно.

Під час візиту виникла ідея проведення спільної україно-польської конференції з питань регіонального сталого розвитку, на якій українські викладачі та вчені мали б можливість ознайомлюватися зі здобутками та напрацюваннями польських колег з теоретичних і практичних питань регіонального управління розвитком. Планується також, що колеги із ВЕУ відвідають КрНУ з візитом-відповіддю навесні наступного року.

Завершальний етап

У рамках завершального етапу стипендіальної програми імені Леонарда Ейлера аспіранти нашого університету влітку поточного року проходили стажування в німецькому містечку Брауншвейг.

Кожному аспірантові необхідно було розв'язати поставлену проблему в рамках виданого ще в Україні завдання, з чим вони успішно вплоралися. Зокрема, Кущ Ігор працював над розробкою програмного забезпечення для аналізу експериментальних даних у пакеті MatLab; Мельников В`ячеслав вдосконалював систему високоточного позиціонування і контролю швидкості спірального трібометра; Прітченко Олександр розробляв систему керування асинхронним двигуном з допомогою частототного перетворювача в реальному часі; Бублик Роман займався розв'язанням проблеми зменшення часу затримок автомобілів на перехрестях (на прикладі міста Кременчук). Перебування за кордоном повністю фінансувалося Німецькою службою академічних обмінів (DAAD).

Маємо п'ять грантів

Гранти Міністерства науки і вищої освіти Республіки Польща на участь у Східноєвропейській літній школі та міжнародній конференції молодих науковців OWD. Чотири роки поспіль аспіранти та молоді вчені нашого університету достойно представляють Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського на Східноєвропейській літній школі та міжнародній конференції молодих науковців OWD. Ці заходи проводяться електротехнічним факультетом Сілезького технологічного університету (м. Глівіце) за підтримки Польсько-японської вищої школи комп'ютерної техніки, Польського товариства теоретичної та прикладної електротехніки, Інституту техніки та технологій (Institution of Engineering and Technology - IET). Участь у зазначених заходах фінансується або самостійно, або за рахунок грантів Міністерства науки і вищої освіти Республіки Польща.

Представники нашого університету цього року вп`яте візьмуть участь у Східноєвропейській літній школі та міжнародній конференції молодих науковців OWD. Як і в попередні роки, нашим аспірантам та молодим ученим Міністерство науки і вищої освіти Республіки Польща виділило п'ять грантів на участь, як результат визнання їх високого наукового рівня.

Третій Вишеградський круглий стіл

У липні 2012 року в Університеті Матея Бела, Словацька Республіка, за співпраці з Кременчуцьким національним університетом, Університетом Ополе (Польща) та Національним університетом біоресурсів та природокористування (Україна) відбувся Третій Вишеградський круглий стіл, присвячений змінам клімату "Сталий розвиток виробництва біопалива з зернових культур другої генерації". У його роботі взяли участь 34 викладачі і студенти зі Словаччини, України, Польщі, Росії та Білорусі.

У ході роботи були обговорені наступні теми: екологічні вигоди і ризики вирощування культур для виробництва біопалива; перспективи досліджень фіторемедіації з використанням біопалива другої генерації; економічні аспекти виробництва та використання біопалива; чинники, що визначають стійкість і ефективність біоенергетики.

Також під час проведення Круглого столу відбувся студентський семінар "Дослідження "Зеленої енергії" та ролі молодого покоління". На семінарі були розглянуті наступні питання: прикладні аспекти використання біопалива; пріоритети для подальших кроків у дослідженні та пропаганді виробництва біопалива і його використання; економічні та екологічні аспекти фіторемедіації з використанням культур для виробництва біопалива другої генерації; культури для виробництва біопалива - чи є перспективи?

Студентський семінар було організовано за фінансової підтримки Відділу малих грантів випускникам Посольства США в Україні. Матеріали, які були представлені під час проведення "Третього Вишеградського круглого Столу" опубліковані в журналі "Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського".