WebMaster analytics tracking from Google

 Головна КрНУ> Вступ - 2023> Про Приймальну комісію

Склад приймальної комісії
Кременчуцького національного університету
імені Михайла Остроградського


- ЗАГІРНЯК Михайло - ректор університету, голова приймальної комісії;

- УСАТЮК Володимир Михайлович - проректор з науково-педагогічної роботи та економіки, заступник голови;

- КЛІМОВ Едуард Сергійович - відповідальний секретар приймальної комісії;

- УСАТЮК Володимир Михайлович – проректор з науково-педагогічної роботи та економіки, заступник голови;

- КЛІМОВ Едуард Сергійович – відповідальний секретар приймальної комісії;

- АРТЕМЕНКО Артем Миколайович – заступник відповідального секретаря приймальної комісії, керівник Центрів «Крим-Україна», «ДонбасУкраїна»;

- БАХАРЄВ Володимир Сергійович – директор інституту механічної інженерії, транспорту та природничих наук, голова профспілкового комітету, член комісії;

- БІЛИК Поліна Андріївна – директор Відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського», голова приймальної комісії коледжу, член комісії;

- БЕСПАРТОЧНА Олена Іванівна – в.о. керівника навчально-методичного центру з нормативно-правового забезпечення навчального процесу, член комісії;

- ГЛАДИР Андрій Іванович – в.о. директора центру міжнародної діяльності, член комісії;

- ДЗИНА Наталія Анатоліївна – директор Відокремленого структурного підрозділу «Політехнічний коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського», голова приймальної комісії Політехнічного коледжу КрНУ, член комісії;

- КОСТІН Віктор Володимирович – проректор з науково-педагогічної та методичної роботи, член комісії;

- БАРАННИК Ілля Романович – голова первинної студентської профспілкової організації, член комісії;

- МОСЬПАН Наталія Олегівна – завідувач відділу аспірантури та докторантури, голова відбіркової комісії відділу аспірантури та докторантури, член комісії;

- НАЙДА Віталій Володимирович – заступник відповідального секретаря приймальної комісії, уповноважена особа приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв;

- НИКИФОРОВ Володимир Валентинович – перший проректор, член комісії;

- ПОЧТОВЮК Андрій Борисович – декан факультету економіки і управління, член комісії;

- ПОЯСОК Тамара Борисівна – декан факультету права, гуманітарних і соціальних наук, член комісії;

- РЄЗНІК Дмитро Володимирович – заступник відповідального секретаря приймальної комісії;

- СЕРГІЄНКО Сергій Анатолійович – проректор з науково-педагогічної роботи та новітніх технологій в освіті, член комісії;

- СОШЕНКО Світлана Михайлівна – директор центру підвищення кваліфікації та професійної адаптації, член комісії;

- ЧЕРНЕНКО Сергій Михайлович – відповідальна особа за внесення відомостей та даних до Єдиної державної електронної бази з питань освіти;

- ЧОРНИЙ Олексій Петрович – директор інституту електричної інженерії та інформаційних технологій, член комісії