WebMaster analytics tracking from Google

 Головна КрНУ> Вступ - 2022> Про Приймальну комісію

Склад приймальної комісії
Кременчуцького національного університету
імені Михайла Остроградського


ЗАГІРНЯК Михайло - ректор університету, голова приймальної комісії;

СЕРГІЄНКО Сергій - проректор з науково-педагогічної роботи та новітніх технологій в освіті, заступник голови;

РЄЗНІК Дмитро - доцент кафедри цивільної безпеки, охорони праці, геодезії та землеустрою, відповідальний секретар приймальної комісії;

КОСТІН Віктор - проректор з науково-педагогічної та методичної роботи, член комісії;

НИКИФОРОВ Володимир - перший проректор, член комісії;

БАХАРЄВ Володимир - директор інституту механічної інженерії, транспорту та природничих наук, голова профспілкового комітету, член комісії;

БІЛИК Поліна - директор коледжу КрНУ, голова відбіркової комісії коледжу, член комісії;

ДЗИНА Наталія - директор Політехнічного коледжу Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, голова приймальної комісії Політехнічного коледжу КрНУ, член комісії;

ПОЧТОВЮК Андрій - декан факультету економіки і управління, член комісії;

ПОЯСОК Тамара - декан факультету права, гуманітарних і соціальних наук, член комісії;

ЧОРНИЙ Олексій - директор інституту електричної інженерії та інформаційних технологій, член комісії;

АРТЕМЕНКО Артем - заступник відповідального секретаря приймальної комісії, керівник Центрів "Крим-Україна", "Донбас-Україна";

КЛІМОВ Едуард - заступник відповідального секретаря приймальної комісії;

НАЙДА Віталій - заступник відповідального секретаря приймальної комісії, уповноважена особа приймальної комісії з питань прийняття та розгляду електронних заяв;

ЧЕРНЕНКО Сергій - відповідальна особа за внесення відомостей та даних до Єдиної державної електронної бази з питань освіти;

БЕСПАРТОЧНА Олена - в.о. керівника навчально-методичного центру з нормативно-правового забезпечення навчального процесу, член комісії;

ГЛАДИР Андрій - в.о. директора центру міжнародної діяльності (ЦМД), член комісії;

МОСЬПАН Наталія - завідувач відділу аспірантури та докторантури, голова відбіркової комісії відділу аспірантури та докторантури, член комісії;

СОШЕНКО Світлана - директор центру підвищення кваліфікації та професійної адаптації (ЦПКПА), член комісії;

БАРАННИК Ілля - голова первинної студентської профспілкової організації, член комісії.