Головна > Наукова діяльність > Актуальна інформація
КрНУ


Наукова діяльність

Актуальна інформація

Про проведення конкурсу щодо обрання на вакантні місця членів Наукової ради Національного фонду досліджень України

МОН затвердило обсяг фінансування науки в університетах на 2021 рік

Відповідно до п. 2.2 Наказу Міністерства освіти і науки України "Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук" №1220 від 23 вересня 2019 р. зараховуватимуться публікації у періодичному науковому виданні держави, яка входить до Організації економічного співробітництва та розвитку та Європейського Союзу. Перелік країн членів за посланням:
https://www.oecd.org/about/members-and-partners/

ПОШУКОВИЙ СЕРВІС ДЛЯ НАУКОВЦІВ - Open Ukrainian Citation Index

Шановні науковці! Просимо звернути увагу на представлену програму:
«Стратегія розвитку Полтавської області на період до 2023 року»
та подати до НДЧ пропозиції щодо участі у розробці зазначених напрямів з метою укладання договорів на надання наукових послуг (госпдоговірна тематика).


Про проведення Міністерством освіти і науки України Конкурсу проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених, які працюють (навчаються) у ВНЗ

Щодо депонування наукових робіт у ДНТБ України


Постанова КМУ "Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги"

Семінар "Комерціалізація наукових розробок і трансфер технологій"

Семінар "Публікаційна активність і наукометричні бази даних"

КрНУ