Головна > Наукова діяльність > Актуальна інформація
КрНУ


Наукова діяльність

Актуальна інформація

ПОШУКОВИЙ СЕРВІС ДЛЯ НАУКОВЦІВ - Open Ukrainian Citation Index

Шановні науковці!

Просимо звернути увагу на представлену програму

«Стратегія розвитку Полтавської області на період до 2023 року»

та подати до НДЧ пропозиції щодо участі у розробці зазначених напрямів з метою укладання договорів на надання наукових послуг (госпдоговірна тематика).


Про проведення Міністерством освіти і науки України Конкурсу проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених, які працюють (навчаються) у ВНЗ

Щодо депонування наукових робіт у ДНТБ України


Постанова КМУ "Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги"

Семінар "Комерціалізація наукових розробок і трансфер технологій"

Семінар "Публікаційна активність і наукометричні бази даних"

КрНУ