Головна > Наукова діяльність > Актуальна інформація
КрНУ


Наукова діяльність

Актуальна інформація

Наказ МОНУ № 996 від 9.11.2022 р. "ПРО ОГОЛОШЕННЯ У 2022 РОЦІ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ПРОЄКТІВ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, ПРИКЛАДНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ (ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ) РОЗРОБОК МОЛОДИХ ВЧЕНИХ"

Наказ МОНУ № 1032 від 17.11.2022 р. "ПРО ПРОВЕДЕННЯ У 2022 РОЦІ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, ПРИКЛАДНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ (ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ) РОЗРОБОК"

Відповідно до п. 2.2 Наказу Міністерства освіти і науки України "Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук" №1220 від 23 вересня 2019 р. зараховуватимуться публікації у періодичному науковому виданні держави, яка входить до Організації економічного співробітництва та розвитку та Європейського Союзу. Перелік країн членів за посланням:
https://www.oecd.org/about/members-and-partners/

ПОШУКОВИЙ СЕРВІС ДЛЯ НАУКОВЦІВ - Open Ukrainian Citation Index

Scopus, Web of Science

Шановні науковці! Просимо звернути увагу на представлену програму:
«Стратегія розвитку Полтавської області на період до 2023 року»
та подати до НДЧ пропозиції щодо участі у розробці зазначених напрямів з метою укладання договорів на надання наукових послуг (госпдоговірна тематика).


Щодо депонування наукових робіт у ДНТБ України


Постанова КМУ "Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги"

Семінар "Комерціалізація наукових розробок і трансфер технологій"

Семінар "Публікаційна активність і наукометричні бази даних"

КрНУ