Головна>Наукова діяльність> Монографії> Анотації
КрНУ

Анотація

М. В. Загирняк, Ю. А. Бранспиз, И. А. Шведчикова
М. В. Загірняк, Ю. А. Бранспіз, І. А. Шведчикова. Магнитні сепаратори. Проблеми проектування: Монографія; За ред. М. В. Загірняка. – К.: Техніка, 2011. – 224 с.

ISBN 978-966-575-194-6

У монографії розглянуто теоретичні і практичні аспекти удосконалювання конструкцій і методів розрахунку магнітних сепараторів. Проведено системний аналіз відомих конструкцій магнітних сепараторів з використанням історичних і патентно-інформаційних досліджень. Запропоновано нові методологічні інструменти для розв’язання задач пошукового проектування магнітних сепараторів. Розроблено систематику різноманітності магнітних сепараторів, що розширюється як інформаційно-інноваційна основа їхнього пошукового проектування. Виконано спрямований синтез нових структурних варіантів магнітних сепараторів з використанням закону гемологічних рядів. Показано різноманітність існуючих в інженерній практиці підходів до розв’язання задач розрахунку магнітних сепараторів. Монографія розрахована на наукових і інженерно-технічних працівників, що займаються розробкою магнітних сепараторів, а також може бути корисна для студентів і аспірантів відповідних спеціальностей.
КрНУ