Головна>Наукова діяльність> Монографії> Анотації
КрНУ

Анотація


Одінцов М.М., Одінцов О.М. Організаційно-економічний механізм становлення і розвитку ринку продуктів тваринництва: монографія. – Черкаси: Вертикаль, видавець Кандич С.Г., 2011. – 352 с.


Монографія присвячена дослідженню теоретичних, методичних і практичних аспектів організаційно-економічного механізму становлення і розвитку продуктів тваринництва. Дана характеристика продовольчого ринку та організаційно-економічного механізму його функціонування в умовах трансформаційної економіки. Вивчена інтенсивність конкуренції та запропоновано напрямки розвитку конкурентного середовища на ринку м’ясо-молочних продуктів. Досліджено кон’юктуру, критерії стійкості, формування потенціалу та ємності ринку продуктів тваринництва. Визначено стабільну функцію ціни та прогнозні напрямки продуктів тваринництва на перспективу з позицій продовольчої безпеки.

Монографія розрахована науковців, керівників та фахівців агропромислової сфери, а також аспірантів і студентів вищих навчальних закладів економічного фаху.
КрНУ