Головна>Наукова діяльність> Монографії> Анотації
КрНУ

Анотація


Єфіменко Н.А., Зенкін А.С. Механізм формування покращення резервів якості продукції на машинобудівних підприємствах: монографія. – Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2011. – 288 с.


Монографія є оригінальною фундаментальною науковою працею,в якій викладено сучасні підходи до механізму формування та підвищення резервів якості продукції машинобудівних підприємств у ринковому середовищі. Запропоновані теоретичні та концептуальні засади покращення виробничої системи машинобудування за рахунок забезпечення якості на стадії проектування.

Монографія підготовлена для технічних та економічних факультетів вищих навчальних закладів України для студентів, які навчаються за програмами підготовки спеціалістів та магістрів напряму специфічних категорій спеціальності «Якість, стандартизація та сертифікація ». Монографія може бути корисною для аспірантів, які професійно займаються господарською діяльністю в сучасних підприємницьких структурах машинобудівного комплексу.
КрНУ