Головна>Наукова діяльність> Монографії> Анотації
КрНУ

Анотація


Сидоренко В. М., Чорний О. П., Родькін Д. Й., Осадчук Ю. Г. Корекція електричних сигналів силових кіл електроприводів у комп’ютеризованих системах моніторингу: Монографія – Кременчук: ПП Щербатих О. В., 2011. – 228 с.


Монографія присвячена розробці методів підвищення ефективності процесу моніторингу. Досліджені сигнали силових кіл систем електроприводу постійного і змінного струму з тиристорними і транзисторними перетворювачами енергії. Обґрунтована необхідність і можливість покращення показників моніторингу систем електроприводу шляхом урахування особливостей форми інформативних сигналів напруги і струмів процесі діагностики. Розроблено методи корекції параметрів електричних сигналів силових кіл.

Книга може бути корисною для інженерних і наукових працівників в галузі енергоресурсозбереження, автоматизації і експлуатації промислових електроприводів, а також аспірантів і студентів вищих технічних навчальних закладів при вивченні курсів «Розробка метрологічного забезпечення комп’ютеризованих систем контролю», «Моделювання електромеханічних систем», «Системи енергозбереження» та інш.
КрНУ