Головна>Наукова діяльність> Монографії> Анотації
КрНУ

Анотація

Перекрест А.Л., Коренькова Т.В., Родькин Д.И.
А.Л. Перекрест, Т.В. Коренькова, Д.И.. Родькін. Системи активного регулювання параметрів насосних комплексів: Монографія – Кременчук: ЧП Щербатих O.В., 2011. – 180 с.


Монографія присвячена питанням підвищенню ефективності роботи насосних комплексів шляхом використання систем активного регулювання, які забезпечують виконання необхідних технологічних режимів роботи споживача з одночасною рекуперацією енергії в електричну мережу. Матеріали монографії можуть бути корисні для інженерів і науковців в області енергоресурсозбереження, автоматизації й проектування систем автоматичного регулювання параметрів насосних комплексів з поліпшеними показниками енергетичної ефективності, а також аспірантів і студентів вищих технічних навчальних закладів при розробці технічних, алгоритмічних і програмних рішень гідротранспортних комплексів з активним регулюванням їх параметрів.
КрНУ