Головна>Наукова діяльність> Монографії> Анотації
КрНУ

Анотація

А.И. Грабченко, Дж. Каптай, А.А. Симонова, А.П. Тарасюк, В.В. Драгобецкий, Н.В. Верезуб
А.И. Грабченко, Дж. Каптай, А.А. Симонова, А.П. Тарасюк, В.В. Драгобецький, Н.В. Верезуб Різання металів з об`ємной нано- и субмікрокристалічною структурою. – Х.: Видання «Точка», 2012. – 217с.


У монографії розглянуті питання оброблюваності металів з нано- і субмікрокристалічною структурою, створення моделей розповсюдження температурних полів в оброблюваній заготовці та влив вихідного розміру зерна, температурного і часового факторів на остаточний розмір зерна. Монографія розрахована на інженерно-технічних робітників підприємств, аспірантів та студентів технічних вузів.
КрНУ