Головна>Наукова діяльність> Монографії> Анотації
КрНУ

Анотація

Т. Б. Поясок.
Т. Б. Поясок. Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців виробничої сфери: Монографія – Кременчук: Вид. ПП Щербатих О. В., 2011. – 218 с.


Монографію присвячено аналізу сучасних тенденцій психолого-педагогічної освіти фахівців непедагогічного профілю, зокрема, виробничої сфери, у вищих навчальних закладах. На основі теоретико-методологічного обгрунтування специфіки психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців виробничої сфери, наукових підходів до вибору змісту дисциплін психолого-педагогічного циклу в контексті особистісно орієнтованої парадигми освіти, аналізу сучасного стану організації психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах економічного профілю в педагогічній теорії і практиці, обгрунтовано принципи відбору змісту, структуру і зміст психолого-педагогічної підготовки фахівців виробничої сфери (на прикладі напряму підготовки «Економіка і підприємництво»); виявлено організаційні умови ефективного вивчення дисциплін психолого-педагогічного циклу. Видання розраховане на наукових працівників, керівників вищих навчальних закладів, викладачів дисциплін психолого-педагогічного циклу, аспірантів, магістрів.
КрНУ