Головна>Наукова діяльність> Монографії> Анотації
КрНУ

Анотація

О. М. Сінчук, М. І. Лісний, І. О. Сінчук, Є. І. Скапа, О. О. Удовенко
О. М. Сінчук, М. І. Лісний, І. О. Сінчук, Є. І. Скапа, О. О. Удовенко. Технічна діагностика електротехнічних систем: Монографія; Под общей ред. О. М. Сінчука. – Кременчук: Вид. ПП Щербатих О. В., 2012. – 264 с.

ISBN 978-617-639-010-7

У монографії узагальнено основні розділи теорії надійності і технічної діагностики. Розглянуто загальні положення діагностики електричних установок та приладів, методичні й організаційні питання щодо їх реалізації, а також представлені методи обробки та верифікації отриманих даних. Рекомендовано для наукових співробітників, які займаються розробкою та проектуванням сучасних систем діагностики електротехнічних систем електроспоживання, а також для студентів та аспірантів відповідних спеціальностей вищих учбових закладів.
КрНУ